Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 6 november 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 6 november 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: IFK Göteborg – AIK, Allsvenskan, herrar, 21/10
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 5 000:-

Matchdelegaten har anmält att en rökfackla antändes och ett knallskott briserade i samband med matchens line-up, båda dessa förseelser skedde på sektion för AIK:s supportrar, inga skador finns rapporterade i samband med händelsen. För det inträffade är AIK ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

P g a det säkerhetsarbete som lagts ner och som uppenbarligen varit framgångsrikt i den delen att de pyrotekniska pjäserna reducerats till två anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 6.4 föreligger och därmed ska straffavgiften nedsättas.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 6 § i Tävlingsbestämmelserna

att ålägga AIK Fotboll AB en straffavgift om 5 000:- att inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Kalmar FF – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 21/10
Yttrande: föreligger
Beslut: straffavgift om 15 000:-

Matchdelegaten har anmält att det i matchens 16:e minut antänts en bengal på sektion för Malmö FF:s supportrar, Malmö FF har i sitt yttrande inget att anmärka på i anmälan. Malmö FF är ansvariga för det inträffade och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 6 § i Tävlingsbestämmelserna

att ålägga Malmö FF en straffavgift om 15 000:- att inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: IF Elfsborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IFK Norrköping FK – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 21/10
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 25 000:-

Matchdelegaten har anmält att minst åtta bengaler antänts på IF Elfsborg supporterläktare. Inga skador finns rapporterade i samband med detta. För det inträffade är IF Elfsborg ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IFK Norrköping FK – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 21/10
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 30 000:-

Matchdelegaten har anmält att minst fyra blixtbengaler samt ett antal rökfacklor antänts på IFK Norrköpings supporterläktare. Delegaten är osäker på det exakta antalet då samtliga av dessa antändes bakom en stor flagga som rullats upp över supporterläktaren, för det inträffade är IFK Norrköping ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Disciplinnämnden ser allvarligt på att dessa pyrotekniska pjäser antänts under flaggan då risken för personskador vid ev brand därvid ökar, detta ska ses som försvårande vid bestämmande av påföljd.

Disciplinnämnden noterar att föreningen ser allvarligt på det inträffade och kommer enligt uppgift att vidta åtgärder för att förbättra visitationen inför kommande säsong.