Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 9 oktober 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 9 oktober 2012 fattat beslut i följande ärende:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB

Rapporterad händelse: anmälan om antändande av pyroteknik
Match: Hammarby – IK Brage, Superettan, 23/9
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift om 15 000:-

Matchdelegaten har anmält att i anslutning till matchstart har tre rökfacklor antänts på läktaren för Hammarbys supportrar. För detta är Hammarby Fotboll AB ansvariga och ska åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § samt 3 kap 6 § i tävlingsbestämmelserna

att ålägga Hammarby Fotboll AB en straffavgift om 15 000:- att betalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan för inkastande av föremål
Match: Åtvidabergs FF – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 26/9
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Matchdelegaten har anmält att en tändare kastats in på planen från Djurgårdens läktarsektion utan att träffa någon. Matchdelegaten har inte själv sett det inträffade utan har fått det återberättat av assisterande domaren efter matchen.

Disciplinnämnden ser det inte genom anmälan som styrkt att föremålet kastats från läktare för vilken Djurgårdens Elitfotboll AB är ansvariga, anmälan ska därför lämnas utan bifall.

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: anmälan om antändande av pyroteknik
Match: Landskrona BoIS – Ängelholms FF, Superettan, 1/10
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift om 15 000:-

Matchdelegaten har anmält att två knallskott kastades från Landskrona BoIS läktare i den 90:e matchminuten. Knallskotten briserade i luften och ingen skadades.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § samt 3 kap 6 § i tävlingsbestämmelserna

att ålägga Landskrona BoIS en straffavgift om 15 000:- att betalas inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Djurgården – AIK, Allsvenskan, herrar, 16/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 60 000:-

Matchdelegaten har anmält att ca 50 st. bengaler antändes på Djurgårdens läktarsektion just innan andra halvlek skulle starta. I matchens 47:e minut briserade två knallskott och i matchens 65:e minut antändes en bengal och en rökfackla. I den 89:e och 91:a minuten briserade två knallskott, samtliga av dessa på läktare tillhörande Djurgården och dess supportrar. Djurgården har på ett mycket ingående sätt beskrivit hur planläggning av säkerhetsarbetet inför matchen skett samt hur visitation och övrigt säkerhetsarbete genomförts. Disciplinnämnden konstaterar dock att detta arbete uppenbart inte varit tillräckligt effektivt eftersom ordningsstörningen, genom det stora pyrotekniska användandet varit omfattande. För detta är Djurgården ansvarigt och ska åläggas påföljd. Det säkerhetsarbetet som genomförts ska dock i viss mån tas i beaktande vid bestämmande av påföljden.

Ärende nr: 33898
Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Djurgården – AIK, Allsvenskan, herrar, 16/9
Yttrande: föreligger

Ärende nr: 33923
Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IFK Norrköping FK – AIK, Allsvenskan, herrar, 23/9
Yttrande: föreligger

Ärende 33898 och 33923 har behandlats gemensamt.

Matchdelegaten i matchen Djurgården – AIK har anmält att det på AIK:s supporterläktare innan matchstart antänts 3 rökfacklor och efter ca två minuter av matchen 5 bengaler.

Just innan andra halvleks start antändes ca 50 bengaler och 4 knallskott. I 48:e minuten antändes 4 bengaler och några rökfacklor. I 71:a minuten antändes 5 bengaler och ett knallskott, samtliga dessa på läktare tillhörande AIK och dess supportrar. Enligt uppgift har visitation och övrigt säkerhetsarbete skötts på ett tillfredställande sätt. Disciplinnämnden konstaterar dock att detta arbete uppenbart inte varit tillräckligt effektivt eftersom ordningsstörningen, genom det stora pyrotekniska användandet varit omfattande För detta är AIK ansvarigt och ska åläggas påföljd. Det säkerhetsarbetet som genomförts ska dock i viss mån tas i beaktande vid bestämmande av påföljd.

Matchdelegaten i matchen IFK Norrköping – AIK har rapporterat att det i den 84:e minuten i samband med AIK:s 2-1 mål ca 15 personer från AIK:s läktare hoppar in på området som angränsar till spelplanen; ett område de inte äger tillträde till. Supportrarna beträder inte spelplanen och återgår omedelbart till sina platser på läktaren. I denna del ska anmälan lämnas utan åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar enl 14 kap 2 § 14 punkten RF:s stadgar

att ålägga AIK Fotboll AB böter om 70 000:- att inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IFK Göteborg – GAIS, Allsvenskan, herrar, 24/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 35 000:-

Matchdelegaten har anmält att i samband med inmarsch antändes 16 st bengaler på GAIS supporterläktare, en av dessa kastades in på spelplanen utan att träffa någon, inga skador finns rapporterade i samband med det inträffade. För det inträffade är GAIS ansvariga och ska därmed åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: Sören Åkeby, GIF Sundsvall (ledare)
Rapporterad händelse: avvisad för olämpligt uppträdande
Match: GIF Sundsvall – AIK, Allsvenskan, herrar, 30/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 5000:-
Motivering: För att ha upprätt på ett otillbörligt sätt mot funktionär

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Malmö FF – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 27/9
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Matchdelegaten har anmält att tre personer från IFK Göteborgs supportrar i samband med firandet av lagets 2-1 mål i den 87:e matchminuten hamnade i området som angränsar till spelplanen, område där de ej äger tillträde till. Supportrarna beträder inte spelplanen och återfördes snabbt till sina platser på läktaren.

Anmäld part: Umeå FC
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Umeå FC – Trelleborgs FF, Superettan, 27/9
Yttrande: Föreligger
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i 2 kap 26 § samt 3 kap 6 § i tävlingsbestämmelserna

Matchdelegaten har anmält att efter matchens slut och arenan höll på att tömmas så antände någon en hemmagjord bestående av en konservburk fylld med någon vätska. Elden släcktes efter ca två minuter, ansvarig räddningstjänsteman ansåg att det ej fannas någon risk för spridning. Då publiken hade lämnat anser Disciplinnämnden att det ej fanns risk för någon personskada i samband med detta. Efter en samlad bedömning anser Disciplinnämnden att förseelsen inte ska föranleda någon åtgärd utöver en erinran om vad som föreskrivs i 2 kap 26 § samt 3 kap 6 § i tävlingsbestämmelserna.

Anmäld part: Antonio Rojas, Halmstad BK
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Jönköpings Södra IF – Halmstad BK, Superettan, herrar, 1/10
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. 2012-10-15 t.o.m. 2012-10-21
Motivering: För att genom vårdslöst spel riskerat motståndarens säkerhet.