Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 11 oktober 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 11 oktober 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden
Anmäld part: Östers IF
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Östers IF – Kalmar FF, Allsvenskan, herrar, 24/9
Yttrande: föreligger
Beslut: straffavgift om 10 000:-

Matchdelegaten har anmält att det i samband med inmarsch antändes en bengal samt ett rökbloss på Östers IF:s läktarsektion. I matchens 69:e minut antänds ytterligare en rökbengal på samma sektion. Inga skador finns rapporterade i samband med detta. Östers IF har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts och som bl a inneburit att en av de tre som tände pyrotekniska pjäser greps på plats av Östers IF:s personal och är nu identifierad och lagförd. Dessutom greps och identifierades de två personer som tände bengaler i Kalmar FF:s klack. För samtliga dessa tre pyrotekniska pjäser är Östers IF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift. Vid bestämmande av påföljd ska det säkerhetsarbete som skett tas i beaktning.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna

att           ålägga Östers IF en straffavgift om 10 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Kalmar FF
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Östers IF – Kalmar FF, Allsvenskan, herrar, 24/9
Yttrande: föreligger
Beslut: straffavgift om 10 000:-

Matchdelegaten har anmält att det i samband med inmarsch antändes två st rökbloss på Kalmar FF:s läktarsektion. Inga skador finns rapporterade i samband med detta.

Kalmar FF har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts i samband med matchen som bl a att de två som tände blossen identifierades omgående och pekades ut så de kunde gripas. För det inträffade är Kalmar FF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift, dock ska det säkerhetsarbete som genomförts beaktats vid bestämmande av påföljdens storlek.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna

att       ålägga Kalmar FF en straffavgift om 10 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Helsingborgs IF – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 25/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 80 000:-

Matchdelegaten har anmält att i matchens 38:e minut antändes fem bengaler i samband med Malmö FF:s ledningsmål. När lagen var uppställda inför andra halvlek antändes 50 bengaler samt 15 blixtbengaler. Från 62:a till 83:e matchminuten antändes två bengaler och fem blixtbengaler, direkt efter slutsignal antändes ytterligare fem blixtbengaler. Samtliga dessa 77 pyrotekniska pjäser har antänts på sektion av läktare för vilken Malmö FF är ansvariga. För detta ska Malmö FF åläggas påföljd i form av böter.

Malmö FF har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts, detta ska tas i beaktande vid bestämmande av påföljd.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Djurgården – AIK, Allsvenskan, herrar, 26/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 70 000:-

Matchdelegaten har anmält att innan matchstart antändes 61 blinkfacklor (blixtbengaler) varav en kastades in på planen. Därutöver antändes fyra knallskott och ett antal rökfacklor med blå rök, detta skedde på Djurgårdens supportersektion. Under matchens gång så antändes en blinkbengal i den sjätte minuten, ett knallskott i den tionde och tre knallskott i den 70:e matchminuten. Samtliga dessa pyrotekniska pjäser, som överstiger 70 till antalet antändes på sektion av läktaren för vilken Djurgården är ansvariga. För det inträffade ska Djurgården åläggas påföljd i form av böter.

Djurgården har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts och vilka extra säkerhetsåtgärder som vidtagits innan denna match, detta ska tas i beaktande vid bestämmande av påföljd.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Djurgården – AIK, Allsvenskan, herrar, 26/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 70 000:-

Matchdelegaten har anmält att innan matchstart antändes 43 bengaler på AIK:s supporterläktare. I den tionde matchminuten antändes tio bengaler, i 14:e minuten antändes ett knallskott och i den 27:e minuten en rökfackla. I samband med att andra halvlek ska starta antänds enligt anmälan ett mycket stort antal rökfacklor med svart rök samt två knallskott och fyra bengaler. Samtliga dessa pyrotekniska pjäser som uppskattas till minst 70 st är AIK ansvariga och sk åläggas påföljd i form av böter.

AIK har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts och vilka extra säkerhetsåtgärder som vidtagits innan denna match, detta ska tas i beaktande vid bestämmande av påföljd.

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Åtvidabergs FF – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 30/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 45 000:-

Matchdelegaten har anmält att i samband med inmarsch så antändes 34 st bengaler samt två knallskott på IFK Norrköpings FK:s läktarsektion. Inga skador finns rapporterade i samband med detta. För det inträffade är IFK Norrköping FK ansvariga och ska åläggas böter.

IFK Norrköping FK har beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts, vilket bl a inneburit att fem personer identifierades och greps på plats, detta ska beaktas vid bestämmande av påföljd.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IF Elfsborg – Helsingborgs IF, Allsvenskan, herrar, 29/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 80 000:-

Matchdelegaten har anmält att i första matchminuten antändes minst 25 bengaler på Helsingborgs IF:s supportersektion. I den 46:e matchminuten antänds minst 20 blixtbengaler och ett antal röda rökutvecklare. Rökutvecklarna har inte av anmälaren kunnat anges i antal men det har angivits att det är så pass många till antalet att hela kortsidan försvinner ur sikte och rök väller in på planen. Detta medför att spelet avbryts, spelarna tas av planen och leder till ett ca 8 minuter långt avbrott innan röken skingrats. Mellan den 47:e och 55:e matchminuten antänds sju blixtbengaler. I den 77:e matchminuten antänds ytterligare sju blixtbengaler och i den 89:e minuten minst åtta blixtbengaler till. På tilläggstid och när matchen är slut antänds fem blixtbengaler, antändning av samtliga pyrotekniska pjäser, som beräknas vara minst 80 st sker på sektion av läktaren för vilken Helsingborgs IF är ansvariga och ska därför åläggas påföljd i form av böter.

Helsingborgs IF har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts och vilka extra säkerhetsåtgärder som vidtagits innan denna match, detta ska tas i beaktande vid bestämmande av påföljd.

Anmäld part: Oscar Lewicki, BK Häcken
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: BK Häcken – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 6/10
Yttrande: saknas
Beslut: avstängning 25 oktober

Motivering: För att ha riskerat motståndarens säkerhet