Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 12 november 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 12 november 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Falkenbergs FF
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Degerfors IF – Falkenbergs FF, Superettan, 26/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Matchdelegaten har anmält att en rökfackla antänts i anslutning till matchstart, detta skedde på den för Falkenbergs FF:s supportrar avsedda sektionen. Inga skador finns rapporterade och den kastades inte. Den som antände rökfacklan är identifierad och delgiven misstanke om brott. Personen avvisades också från arenan efter detta. Falkenberg har beskrivit vilka åtgärder som genomförts före och efter match för att förhindra detta och att det ska återupprepas. För det inträffade är Falkenbergs FF ansvariga.

Då Disciplinnämnden anser att förmildrande omständigheter föreligger så beslutar nämnden att anmälan i detta fall lämnas utan åtgärd.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Mjällby AIF – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 27/10
Yttrande: saknas
Matchdelegaten har anmält att det i matchens 55:e minut, i samband med IFK Göteborgs 2-1 mål så antänds två st bengaler på sektionen för IFK Göteborgs supportrar. Inga skador finns rapporterade i samband med detta. För det inträffade är IFK Göteborg ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna

att ålägga IFK Göteborg en straffavgift om 15 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Jönköpings Södra IF – Landskrona BoIS, Superettan, 28/10
Yttrande: saknas
Matchdelegaten har anmält att det i 39:e, 75:e och 93:e minuten antändes sk knallskott på Landskrona BoIS supporterläktare. Dessa kastades inte mot någon eller in på planen enligt anmälarens uppgifter. För det inträffade är Landskrona BoIS ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna

att ålägga Landskrona BoIS en straffavgift om 15 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden

Bestraffningsärende 450 och 454/2013 har behandlats gemensamt

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 12 november 2013 behandlat anmälningar mot Hammarby i samband med matcherna Ängelholms FF – Hammarby och Hammarby – Östersunds FK som spelades i Superettan.

Yttrande föreligger.

Matchdelegaten i matchen Ängelholms FF – Hammarby har anmält att det i samband med andra halvleks start antändes en rökfackla och ca fem minuter efter matchens slut antändes en blixtbengal, båda dessa pyrotekniska pjäser antändes på Hammarbys supportersektion.

Matchdelegaten (MD) har vidare anmält att i matchens 20:e minut hoppar en person över staketet och in på löparbanan, där han sprang med en Hammarbyflagga i ca 30 meter innan han sprang tillbaka och hoppade över staketet. I samband med Ängelholms FF:s 2-0 mål så hoppar en person över staketet från Hammarbys supportersektion och in på löparbanan, därifrån gick han lugnt över löparbanan och ca två meter in på planen. Där gör han en uppgiven gest med armarna för att sedan lika lugnt bege sig tillbaka upp på läktaren.

MD i matchen Hammarby – Östersunds FK har anmält att när drygt en minut av stopptiden av andra halvlek återstod hoppar en person över staketet och in på ytan som vetter mot planen. Han springer sedan till synes utan onda avsikter ner mot det hörn där Hammarbyklacken står. Personen är fångad på film och är enligt Hammarby identifierad och tillträdesförbud har sökts.

Efter matchens slut uppstår ett visst tumult vid Hammarbys klack då lagets spelare sprungit dit för att tacka för stödet och kasta sina matchtröjor till fansen. Följden blev då att ca 100 personer ur publiken hamnade på fel sida staketet nedanför läktaren i förhoppning att få tag på en tröja. Det förekom ingen aggressivitet och ordningsvakter på plats kunde få över åskådarna på rätt sida staketet utan att någon form av våld förekom.

Disciplinnämnden konstaterar att Hammarby är ansvariga för det inträffade. För den antända pyrotekniken ska Hammarby åläggas påföljd i form av böter. Vad däremot gäller de personer som har lämnat läktaren konstaterar Disciplinnämnden att de snabbt har kommit tillbaka till läktaren igen och att det inte har förekommit någon aggressivitet eller fara för skada. Dessa händelser bör därför inte föranleda någon ytterligare påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med stöd 2 kap. 26 §, 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s stadgar

att för ärende 450 och 454/2013 ålägga Hammarby en gemensam påföljd med böter om 15 000:- att inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Max Mölder, Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Jönköpings Södra IF – Landskrona BoIS, Superettan, 28/10
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd tiden fr o m 17 mars 2014 t o m 30 mars 2014

Motivering: Disciplinnämnden ser ingen anledning att misstor anmälarens uppgifter och ser det därmed som styrkt att spelaren genom sitt agerande äventyrat motståndarens säkerhet.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IF Elfsborg – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 28/10
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 140 000:-

Matchdelegaten (MD), Säkerhetsdelegaten (SD) och domaren har var för sig anmält Malmö FF. I anmälan anges att det innan matchen, under tiden från 18.24 till 19.02 antänds 6 bengaler och 10 blixtbengaler på sektionen för Malmö FF:s supportrar. I samban med line up antänds 20 bengaler, 20 blixtbengaler och ett knallskott med kraftig rökutveckling som följd. I matchens 36 minut när Malmö FF gör 1-0 tänds 18 bengaler och 11 blixtbengaler, även nu uppstår kraftig rökutveckling. I 46:e matchminuten antänds 3 bengaler och 4 blixtbengaler. I matchminut 70, när Malmö gör 2-0 så tänds 7 bengaler och 3 blixtbengaler vilka även de leder till kraftig rökutveckling enligt anmälan. I matchminut 84 till 90+1 tänds 6 bengaler, 5 blixtbengaler och en rökfackla, samtliga 115 av ovan anmälda pyrotekniska pjäser antändes på Malmö FF:s sektioner.

I övrigt har anmälarna angivit att i 88:e, 89:e matchminuten hoppar Malmö FF:s supportrar ner från läktaren och omringade linjerna på planen, detta medför bl a att den assisterande domare 2 tvingades springa inne på planen de sista minuterna för att kunna utföra sitt arbete. När ca 20 sekunder återstår av stopptiden blåser domaren frispark till Malmö, i tron att matchen är slut så springer ett stort antal av Malmö FF:s supportrar in på planen för att hylla sitt lag. Samtidigt kommer polis och ordningsvakter in på planen. Med hjälp av speakern och Malmö FF:s spelare förmår man att få supportrarna att snabbt lämna planen. Därefter lämnar även polis och ordningsvakter planen och domaren kan blåsa igång så de sista sekunderna kan spelas av. När domaren sedan blåser av matchen invaderas planen på nytt av Malmös supportrar, de som tog sig in på spelplanen var ca 2500 till antalet. Ii samband med detta antänds även en bengal inne på planen.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är ansvarig för ordningen i samband med match.

Enligt 3 kap.22 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller kastat in föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

En s k planinvasion utgör en risk för spelare, funktionärer och publik och vid frågan om hur planinvasionen ska betraktas är den fråga som står i förgrunden om ordningsstörningen varit av den arten att allvarlig fara uppstått för åskådarnas, spelarnas och/eller funktionärernas säkerhet.

Den stora mängden pyroteknik innebär att det inte kan uteslutas att fara för närvarande publik förelegat. Däremot gör Disciplinnämnden den bedömningen att planinvasionen genomförts under relativt ordnade former och att en beredskap för invasionen funnits. Det utdömda bötesbeloppet skall därför huvudsakligen hänföras till den antända pyrotekniken.

Anmäld part: IF Elfsborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IF Elfsborg – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 28/10
Yttrande: saknas
Beslut: utan bifall

Säkerhetsdelegaten har anmält IF Elfsborg för att man som arrangör inte kunnat hålla ordningen på arenan då Malmö FF:s supportrar stormade planen. Anmälaren beskriver också de åtgärder som IF Elfsborg vidtagit före match och i samband med att Malmö FF:s supportrar, ca 2500 till antalet tagit sig in på planen.

Disciplinnämnden anser dels att det föreligger förmildrande omständigheter och dels att de rådande omständigheterna varit sådana att IF Elfsborg inte kan läggas till last för det inträffade, därför ska anmälan lämnas utan bifall.

Anmäld part: Falkenbergs FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Falkenbergs FF – Ängelholms FF, Superettan, 2/11
Beslut: Böter om 20 000:-

Matchdelegaten har anmält att ca 500 personer ur Falkenbergs FF:s publik sprang in på spelplanen efter slutsignalen. Matchdelegaten har vidare i sin anmälan beskrivit det säkerhetsarbete som genomfördes för att säkerställa säkerheten för spelare och domare och detta fungerade utmärkt. Även om planinvasionen skedde i glädje över avancemanget till Allsvenskan så tillåts inte åskådarna att beträda spelplanen och det innebär alltid en förhöjd säkerhetsrisk när ett större antal personer tar sig in på planen.

För det inträffade är Falkenbergs FF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter. Dock anser Disciplinnämnden att de genomförda och beskrivna säkerhetsåtgärderna gör att påföljden ska stanna vid den angivna summan.