Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 19 juli 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 19 juli 2013 fattat beslut i följande ärende:

Anmäld part: Alexander Milosevic, AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Syrianska FC – AIK, Allsvenskan, herrar, 14/7
Yttrande: föreligger
Beslut: att förseelsen inte föranleder något straff utöver den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna