Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 20 augusti 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 20 augusti 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Anmäld part: Assyriska FF
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om inkastat föremål
Match: Assyriska FF – Ängelholms FF, Superettan, 21/7
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 5000:-

Matchdelegaten har anmält att i 64:e matchminuten kastades en enkrona mot domaren från läktarsektion för vilken Assyriska FF ansvarar. Assyriska FF har i sitt yttrande angivit att ingen från föreningens sida noterat att något kastats in på planen.

Disciplinnämnden finner ingen anledning att ifrågasätta anmälarens uppgifter och konstaterar med dessa som underlag att ett hårt föremål (en enkrona) har kastats mot domaren och in på spelplanen, detta skedde från sektion för vilken Assyriska FF var ansvariga, Assyriska FF ska därmed åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna

att ålägga Assyriska FF en straffavgift om 5 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om att supportrar obehörigen beträtt område som gränsar till spelplanen (TB 3 kap 22 §)
Match: IFK Värnamo – Hammarby, Superettan, 12/8
Yttrande: saknas
Beslut: lämna anmälan utan åtgärd

Matchdelegaten har anmält att i samband med Hammarbys 0-1 mål så hoppar en supporter över räcket från Hammarbys läktare och in på området som angränsar till spelplanen, personen är dock aldrig nära att beträda spelplanen. Ordningsvakter och publikvärdar är snabbt på plats och den inhoppande personen återvänder på anmodan till läktaren.

Disciplinnämnden anser dock att omständigheterna varit sådana att ärendet ska lämnas utan åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknink
Match: Malmö FF – AIK, Allsvenskan, herrar, 11/8
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran om TB, i övrigt utan åtgärd

Matchdelegaten har anmält att en pyroteknisk pjäs antändes på Malmö FF:s läktarsektion innan matchstart, denna gav ifrån sig ett rött starkt sken, inget kastades och inga skador finns rapporterade efter det inträffade. Det inträffade har skett på sektion för vilken är Malmö FF är ansvariga.

Malmö FF har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts och vilka extra säkerhetsåtgärder som vidtagits innan denna match.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

P g a det säkerhetsarbete som lagts ner och som uppenbarligen varit framgångsrikt i den delen att de pyrotekniska pjäserna reducerats till en anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 22.4 § föreligger och därför ska påföljden stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Malmö FF om vad som föreskrivs i 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd

Anmäld part: Örgryte IS
Rapporterad händelse: anmälan om inkastat föremål
Match: Örgryte IS – Assyriska FF, Superettan, 12/8
Yttrande: saknas
Beslut: utan åtgärd

Matchdelegaten har anmält att en petflaska kastats in från läktarsektion för vilken Örgryte IS är ansvariga.

Örgryte IS har i sitt yttrande angett att det inte är en ÖIS - supporter som kastat petflaskan utan en supporter till Assyriska FF. Disciplinnämnden vill här påpeka att arrangerande förening har ordningsansvar på hela arenan (STB 3 kap 11 §) och den person som kastade petflaskan befann sig på en läktarsektion för vilken Örgryte IS har fullt ansvar.

Disciplinnämnden anser dock att det i detta fall inte föreligger skäl till att utdöma påföljd.

Disciplinnämnden beslutar därmed

att lämna anmälan utan åtgärd

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Halmstads BK – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 4/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 40 000:-

Matchdelegaten har anmält att det i samband med line-up innan matchen antändes minst 30 vita och blå rökbloss på Malmö FF:s supporterläktare. Vid inget tillfälle finns rapport om skador eller att någon pjäs kastats. För det inträffade är Malmö FF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Malmö FF bekräftar i sitt yttrande den anmälda förseelsen och påtalar därefter de åtgärder man som förening vidtagit då man fått tips om att detta skulle ske.

Disciplinnämnden har vid bestämmande av bötesbeloppets storlek beaktat de åtgärder som Malmö FF vidtagit.

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Degerfors IF – GAIS, Superettan, 10/8
Yttrande: saknas
Beslut: utan bifall
Matchdelegaten har anmält att i samband med GAIS båda mål så har supportrar i sitt firande hoppat över staketet och in på området som angränsar till spelplanen, dessa personer är dock aldrig nära att beträda spelplanen.

Disciplinnämnden anser att omständigheterna varit sådana att ingen påföljd ska åläggas GAIS

Anmäld part: Kyle Konwea, Assyriska FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Örgryte IS – Assyriska FF, Superettan, 12/8
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 25 augusti 2013

Anmäld part: Sotirios Papagiannopoulos, Assyriska FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Örgryte IS – Assyriska FF, Superettan, 12/8
Yttrande: föreligger
Beslut: föranleder inget straff utöver den automatiska avstängningen.