Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 21 mars 2014

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 21 mars 2014 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Guillermo Molins, Malmö FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Malmö FF – Hammarby, Svenska Cupen, Grupp 1, 15/3
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 30 mars

Motivering: Spelaren har agerat på ett sådant sätt att han riskerat motståndarens säkerhet. Sammantaget anser Disciplinnämnden att avstängningstiden ska motsvara en match utöver den automatiska avstängningen.