Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 23 april 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 23 april 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden  

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: anmälan om antändande av pyroteknik i match 000005005, Landskrona BoIS - Degerfors IF
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 25 000:-

Matchdelegaten har anmält att det under en treminuters period antändes sex pyrotekniska pjäser på Landskrona BoIS supporterläktare. Enligt uppgift rörde det sig inte om sk bengaler utan om annan form av pyroteknik. Före arenan öppnade genomsöktes den av säkerhetsvakter, polis och polishund utan att några fynd gjordes. Trots detta har ovan händelse skett och för detta är Landskrona BoIS ansvarig och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Landskrona BoiS en straffavgift om 25 000:- att inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan om inkastade föremål i match 000001013, AIK - Syrianska FC
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Matchdelegaten har anmält att det i den sjunde matchminuten kastades in en halvfull ölmugg av plast från läktare för vilken AIK är ansvariga.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna ärendet utan påföljd.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan antändande av pyroteknik i match 000005002, Ljungskile SK – Hammarby
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 15 000:-, gemensam påföljd med arrangemangsärende 6

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan om antändande av pyroteknik i match 000005009, Hammarby - IFK Värnamo.
Yttrande: föreligger
Beslut: gemensamt med arrangemangsärende nr 5

Arrangemangsärende 5 och 6 har behandlats gemensamt

Matchdelegaten i matchen Ljungskile SK – Hammarby har anmält att en bengal antändes på läktare för Hammarbys supportrar i 75:e matchminuten, när den brunnit ut släpptes den ner framför läktaren, inga skador finns rapporterade i samband med detta.

Matchdelegaten i matchen Hammarby – IFK Värnamo har anmält att två bengaler antändes på läktare för Hammarbys supportrar i 45:e matchminuten i samband med Hammarbys kvitteringsmål. Vid inget tillfälle finns rapport på att någon pyroteknik kastats eller att några person- eller materiella skador uppstått.

P g a det säkerhetsarbete som lagts ner och som uppenbarligen varit framgångsrikt i den delen att de pyrotekniska pjäserna reducerats till två ska detta vägas in i vid bestämmande av påföljd. För det inträffade är dock Hammarby ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Hammarby en straffavgift om 15 000:- som gemensam påföljd för arrangemangsärende 5 och 6..

Bestraffningsärenden

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Varbergs BoIS FC – GAIS, Superettan, 6/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 50 000:-

Matchdelegaten har anmält att det innan inmarschen antändes 3 bengaler och under inmarschen antändes ytterligare 33 bengaler på GAIS supporterläktare. I samband med detta har en person ådragit sig en lindrigare brännskada och fått läkarvård på plats. Enligt uppgift från GAIS så är det deras egen SLO som är den person som skadats. Detta ses som en försvårande omständighet vid bestämmande av påföljd. För det inträffade är GAIS ansvariga och ska åläggas böter.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Östers IF – Helsingborgs IF, Allsvenskan, herrar, 8/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 60 000:-

Matchdelegaten har anmält att det på Helsingborgs IF:s supporterläktare antändes 44 st bengaler en minut före matchstart.

Vid inget tillfälle finns rapport på att någon pyroteknik kastats eller att några person- eller materiella skador uppstått. För det inträffade är Helsingborgs IF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: Assyriska FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Assyriska FF – Örgryte IS, Superettan, 14/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 100 000:-

Matchdelegaten har i sin anmälan till Disciplinnämnden anfört bl a följande.

Ca 5 minuter före matchstart vecklade AFF:s supportrar på Östra läktaren upp ett "plasttak" som sträckte sig längst ner från hela läktaren till längst upp på läktaren och därmed täckte hela ståplatsläktaren. Plasten var ihop-tejpad och på undersidan fanns det tunt nylon. Omedelbart då plasttaket kommit upp smälldes två knallskott av. Då lagen skulle gå in på planen tändes minst 10 bengaler och 8 rökfacklor. Läktaren fylldes med brandgul rök då plasten hölls mot räcket och mot ovansidan av läktaren. Minst 200 personer befann sig på läktaren där även barn och minst en barnvagn fanns under "skynket". Dessa tillsammans med en del av den övriga ståplatspubliken sökte sig uppåt och ut bakom läktaren då röken anses som farlig. De som hade bengaler i händerna sprang fram och tillbaka under "skynket", vilket kunde resultera i stor fara för andra. Enligt polisen som filmade hela förloppet tog 3 publikvärdar av sig sina jackor för att hjälpa till att hålla skynket nere. Matchen försenades med 5 minuter.

Assyriska FF har yttrat sig. Av yttrandet framgår att föreningen kommit överens med sina supportrar om att tillåta avfyrandet av åtta rökfacklor.

Genom att täcka läktaren med ett plastskynke och därunder antända knallskott, bengaler och rökfacklor har supportrarna skapat en extremt farlig situation, med risk för liv och hälsa för den publik som befann sig på läktaren. Endast på grund av tillfälliga omständigheter kunde en mycket allvarlig olycka undvikas. Disciplinnämnden ser särskilt allvarligt på att Assyriska FF – i strid mot tävlingsbestämmelserna – godkänt att supportrarna fick antända rökfacklor på läktaren. Föreningen har därmed aktivt medverkat till skapandet av den livsfarliga situationen.

Med hänvisning till det anförda ska Assyriska FF åläggas ett kraftigt bötesbelopp.

Tävlingsärenden

Anmäld part: Malmö FF

Allsvenskan - Malmö FF, anmälda enligt STB 5 kap 24-25 §§ i match 000001007 Malmö FF - Halmstads BK

Disciplinnämnden har tagit del av inkomna handlingar och beslutar

att lämna anmälan utan bifall