Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 6 maj 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 6 maj 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmälan om antändande av pyroteknik i samband med match 000001029, AIK - Malmö FF
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 25 000:-

Matchdelegaten har anmält att tre st bengaler samt vit rök och en blixtbengal antänts på Malmö FF:s supporterläktare. Vid inget tillfälle finns rapport på att någon pyroteknik kastats eller att några person- eller materiella skador uppstått. För det inträffade är Malmö FF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Malmö FF en straffavgift om 25 000:- att inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: AIK – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 17/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 70 000:-

Matchdelegaten har anmält att det under en treminuters period antändes 73 bengaler på AIK:s supporterläkter, dessa hölls under hela tiden i handen av maskerade personer. Vid inget tillfälle finns rapport på att någon pyroteknik kastats eller att några person- eller materiella skador uppstått. AIK har beskrivit hur planläggning av säkerhetsarbetet inför matcherna skett samt hur visitation och övrigt säkerhetsarbete genomförts. Disciplinnämnden konstaterar dock att detta arbete uppenbart inte varit tillräckligt effektivt eftersom ordningsstörningen, genom det stora pyrotekniska användandet varit omfattande. För det inträffade är AIK ansvariga och ska åläggas böter.

Det säkerhetsarbetet som genomförts ska dock i viss mån tas i beaktande vid bestämmande av påföljden.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Hammarby – Örebro, Superettan, 21/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 25 000:-

Matchdelegaten har anmält att det innan matchstart antändes tolv st pyrotekniska pjäser på Hammarbys supporterläktare. Vid inget tillfälle finns rapport på att någon pyroteknik kastats eller att några person- eller materiella skador uppstått.

Hammarby har beskrivit hur planläggning av säkerhetsarbetet inför matcherna skett samt hur visitation och övrigt säkerhetsarbete genomförts. Det säkerhetsarbetet som genomförts ska dock i viss mån tas i beaktande vid bestämmande av påföljden.

Anmäld part: Andreas Dahlén, Åtvidabergs FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Kalmar FF – Åtvidabergs FF, Allsvenskan, herrar, 27/4
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 13 maj 2013 
Motivering: Vårdslöst spel som äventyrar motståndarens säkerhet

Anmäld part: Junes Barny, Ängelholms FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Jönköpings Södra IF – Ängelholms FF, Superettan, 29/4
Yttrande: föreligger
Beslut: ingen åtgärd utöver den automatiska avstängningen

Anmäld part: Ibrahim Koroma, Varbergs BoIS FC
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Örebro – Varbergs BoIS FC, Superettan, 29/4
Yttrande: saknas
Beslut: avstängd 11 maj 2013 
Motivering: Vårdslöst spel som äventyrar motståndarens säkerhet