Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 25 mars 2014

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 25 mars 2014 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Malmö FF – Hammarby, Svenska Cupen, Grupp 1, 15/3
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 30 000:-
Matchdelegaten har anmält att det i matchens 10-12:e minut antändes 3 knallskott och 6 bengaler varav 2 kastades in på löparbanan. I den 25:e minuten tändes en bengal och i den 86:e en blixtbengal, inga skador finns rapporterade i samband med detta. Samtliga dessa pjäser antändes på Malmö FF:s sektion. För det inträffade är Malmö FF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Malmö FF – Hammarby, Svenska Cupen, Grupp 1, 15/3
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 60 000:-

Matchdelegaten har anmält dels att pyrotekniska pjäser antänts enligt följande. Att det i samband med matchstart antändes 13 bengaler, 2 knallskott och 2 rökfacklor. 4 av bengalerna kastades in på löparbanan. Under matchens gång antändes ytterligare 17 bengaler varav 4 kastades in på löparbanan. Samtliga av dessa antändes på Hammarbys supportrars läktarsektion. Inga skador har rapporterats i samband med detta.

Dels har matchdelegaten vidare anmält att Hammarbys supportrar vid ett antal tillfällen försökt att storma uppsatta avspärrningar, där uppsatta skyddsstaket sparkades och vältes omkull. Flera poliser och ordningsvakter fick ta emot slag från plaströr och andra föremål, ett antal poliser han enligt anmälan kommit till skada i samband med detta. Ett stort antal plaströr och andra föremål kastades mot poliser och ordningsvakter som befann sig på löparbanorna framför supportersektionen. För det inträffade är Hammarby ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Hammarby har i sitt yttrande beskriv de åtgärder man vidtagit dels i förebyggande syfte och dels under och i samband med matchen. Dessa återgärder har Disciplinnämnden tagit i beaktande i sänkande riktning vid bestämmande av påföljd.