Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 14 juli 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 12 juli 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Degerfors IF
Rapporterad händelse: anmälan enligt TB 2 kap 26 § och 3 kap 22 §, antändande av pyroteknik och olovligt beträdande av området som angränsar till spelplanen
Match: Ljungskile SK -Degerfors IF, Superettan, 16/5
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Då Degerfors IF vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som förts in och antänts på arenan.

Anmäld part: Athletic FC United
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 3 kap 21-22 §§, gällande sjuksköterska och bårbärare
Match: Athletic FC United – Ängelholms FF, Superettan, 21/6
Yttrande: föreligger
Beslut: böter 10 000 kr

Disciplinnämnden beslutar

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 3 kap. 21 § och 3 kap. 22 § SvFF:s särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och i Superettan att Athletic FC United ska betala böter med 10 000 kr.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt STB 3 kap 21 § samt 22 § är arrangerande förening ansvarig för att legitimerad sjuksköterska samt fyra bårbärare finn på plats i samband med match.

Athletic FC United har i sitt yttrande sagt att de är medvetna om bristerna men att det beror på att kontrakterad sjuksköterska samt anlitade bårbärare inte dykt upp. Matchdelegaten har därefter yttrat sig och menat att Athletic FC Uniteds yttrande är en efterhandskonstruktion vad gäller sjuksköterskeutbildad personal då det av överenskommelse av match inte anges något om sjuksköterska eller sjukvårdspersonal och när de skulle infinna sig.

Då Athletic FC United brustit i sina åtaganden vad gäller STB 3 kap. 21-22 § och då nämnden delar matchdelegatens uppfattning om att yttrandet är en efterhandskonstruktion bestraffas föreningen för de anmälda händelserna.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmälan enligt TB 3 kap. 22 §, supporters på innerplan
Match: IFK Norrköping FK – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 4/7
Yttrande: Saknas
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden beslutar

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Då Malmö FF vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för ordningen i samband med matchen kan föreningen inte bestraffas för de anmälda händelserna.

Anmäld part: BK Häcken
Rapporterad händelse: anmälan för antändande av pyroteknik
Match: BK Häcken – Helsingborgs IF, Allsvenskan, herrar, 5/7
Yttrande: Saknas
Beslut: Böter 15 000 kr

Disciplinnämnden beslutar

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § och 3 kap. 22.1 § SvFF:s tävlingsbestämmelser att BK Häcken ska betala böter med 15 000 kr.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Då BK Häcken brustit i sitt åtagande gällande visitering vid sektion G under en kortare period där rökbengalerna antändes bestraffas föreningen för den pyroteknik som förts in och antänts på arenan.

Anmäld part: Falkenbergs FF
Rapporterad händelse: anmälan för inkastande av föremål och antändande av pyroteknik
Match: Falkenbergs FF – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 5/7
Yttrande: Föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

I ärendet finns ingen anmärkning mot Falkenbergs FF:s visitation av sina supportrar. Anmälningarna ska därför lämnas utan åtgärd

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: anmälan enligt TB 2 kap 26 § och 3 kap 22 §, inkastande av föremål
Match: BK Häcken – Helsingborgs IF, Allsvenskan, herrar, 5/7
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Då Helsingborgs IF enligt reglerna inte har ansvar för ordningen i samband med matchen kan föreningen inte bestraffas för den anmälda händelsen.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Ljungskile SK – GAIS, Superettan, 22/6
Beslut: utan åtgärd

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälningarna utan åtgärd.

Från matchen i Superettan mellan Ljungskile SK och GAIS den 22 juni 2015 har matchdelegaten anmält att GAIS klack antänt ett 40-tal bengaler vid inmarsch samt ytterligare sex bengaler vid GAIS reducering till 2 - 1. Av överenskommelse om match framgår att Ljungskile SK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Vidare har anmälts att i samband med Ljungskiles 3 – 2 mål kastas en avbränd bengal in på plan efter provokation av en Ljungskilespelare.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då GAIS i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.