Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 19 maj 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 18 maj 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Degerfors IF
Rapporterad händelse: anmälan för avsteg från överenskommelse om match avseende visitation STB 3 kap 15 §
Match: Degerfors IF – IK Frej Täby, Superettan, 9/5
Yttrande: föreligger
Beslut: straffavgift om 5000:-

Disciplinnämndens beslutDisciplinnämnden beslutar att Degerfors IF ska betala straffavgift om 5 000:-. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Nämnden tillämpar 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt STB 3 kap 15-16 §§.

Anmälan m mMatchdelegaten har anmält Degerfors för underlåtenhet att följa överenskommelse om match genom att ingen visitation genomfördes vid hans kontroller, trots att det överenskommits att en s.k. selektiv visitation skulle genomföras och att Degerfors var ansvarig för denna.

Degerfors har i sitt yttrande förklarat att de två publikvärdar skulle tjänstgöra vid huvudentrén uteblev utan att meddela de till ansvarig. Vidare har man angivit att man hade bemannat entrén från kl 15.18, d v s 18 minuter efter att arenan öppnade och att endast ett fåtal personer hade gått in på arenan vid den tidpunkten. Man har också angett att från tiden 15.18 så skedde ingen visitation då föreningens utsända gjorde bedömningen att det inte fanns något skäl till att utföra detta. Degerfors har därmed brutit mot matchöverenskommelsen.

Disciplinnämnden konstaterar att ingen ordningsstörning har inträffat vid matchen. Men enligt 3 kap 22.1 § TB kan en förening trots detta bestraffas om föreningen brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar, såvida inte föreningen visar att det finns ursäktande omständigheter. Disciplinnämnden anser inte att Degerfors visat sådana ursäktande omständigheter och ska därför betala straffavgift.

Tävlingsärenden:

Anmäld part: Ljungskile SK
Rapporterad händelse: anmälan för brott mot tre punkter av STB herr
Match: Ljungskile SK - Mjällby AIF, Superettan, 28/4
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran

Matchdelegaten har anmält Ljungskile SK enligt tre punkter i STB herr.

1. STB 2 kap 5 §, Arenakrav punkt 5, att målburen är skev, innebärande att ena stolpen lutar.

2. STB 5 kap 24 §, att resultattavlan delvis döljs av ett uppsatt sponsortält.

3. STB 4 kap 11 §, att arenaägaren saknades på såväl för- som eftermötet.

Disciplinnämndens bedömning.
Gällande tredje punkten, STB 4 kap 11 § så är arrangerande förening skyldig att kalla ett antal personer, bl a representant för arenaägaren, polisen och matchdelegaten. Ljungskile SK har i detta fall kallat arenaägaren men ingen representant dök upp. Ljungskile SK har genom sin kallelse fullgjort sin del i detta och kan inte lastas för att arenaägaren inte deltar. Lika lite som om ex polis eller annan icke föreningsrepresentant inte deltar på mötet. Denna del av anmälan lämnas därför utan bifall.

Enligt punkt ett och två har Ljungskile SK yttrat sig och meddelat att detta är åtgärdat eller ska åtgärdas.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Ljungskile SK om de i punkt 1 och 2 aktuella delarna av STB samt

att lämna anmälan gällande punkt 3 utan bifall

Anmäld part: IFK Värnamo
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 3 kap 5-6 §§, för att inte ha utbildade publikvärdar
Match: IFK Värnamo - Degerfors IF, Superettan, 29/4
Yttrande: föreligger
Beslut: straffavgift om 5000:-

Tävlingsärende 11 och 12 har behandlats gemensamt.

Matchdelegaten i matchen IFK Värnamo – Degerfors IF har anmält att IFK Värnamo inte hade några utbildade publikvärdar i denna match.

Disciplinnämnden har i ärende 5 den 21 april beslutat att erinra IFK Värnamo om vad som föreskrivs i STB 3 kap 5-6 §§ och i TB 3 kap 22.1 § "Även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.

Detta beslut meddelades 24 april och nämnden ser det inte som rimligt att IFK Värnamo innan matchen mot Degerfors IF som spelades 29 april skulle hinna genomföra en utbildning. Därmed ska denna anmälan inte medföra påföljd.

Matchdelegaten i matchen IFK Värnamo – GAIS har anmält dels att IFK Värnamo återigen inte haft några utbildade publikvärdar och heller inte kunnat påvisa ett datum när utbildning ska ske. Dels avser anmälan att IFK Värnamo inte uppfyllt kraven i STB 3 kap 13 § om att föreningen är skyldig att se till att ingen utöver behörig personal har tillträde till arenan från tre timmar innan arenan öppnar. Vid denna match skedde ingen som helst stängning av arenan, grindarna stod öppna och personer utan ackreditering kunde passera in och ut genom grindarna.

Disciplinnämndens bedömning är att IFK Värnamo trots tidigare erinran inte utbildat sina publikvärdar och ej heller vid matchtillfället kunnat påvisa ett datum då utbildning sak genomföras. För detta tillsammans med att man inte följt STB 3 kap 13 § gällande stängning av arenan innan match sak IFK Värnamo åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 1 kap 1 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att IFK Värnamo ska betala straffavgift om 5 000:-. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmäld part: Athletic FC United
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 5 kap 13 § för att ha för få bollkallar på plats
Match: Athletic FC United - Östersunds FK, Superettan, 10/5
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran

Matchdelegaten har anmält Athletic FC United enligt STB 5 kap 13 § för att de hade för få bollkallar på plats, sex stycken istället för de reglerade åtta. Vidare har delegaten angett att de brutit mot SEF:s direktiv, det senare är inte en fråga för Disciplinnämnden utan den delen av anmälan ogillas.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Athletic FC United om vad som föreskrivs i STB gällande antalet bollkallar samt

att i övrigt lämna anmälan utan åtgärd