Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 2 juni 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 2 juni 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: IFK Värnamo
Rapporterad händelse: bifogad anmälan för avsteg från överenskommelse om match avseende visitation STB 3 kap 15-16 §§
Match: IFK Värnamo – Syrianska FC, Superettan, 16/5
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 5 000:-

Disciplinnämndens beslut.
Disciplinnämnden beslutar att IFK Värnamo ska betala straffavgift om 5 000:-. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Nämnden tillämpar 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt STB 3 kap 15-16 §§.

Anmälan m m
Matchdelegaten har anmält Värnamo för underlåtenhet att följa överenskommelse om match genom att ingen visitation genomfördes vid den norra entrén vid hans kontroll, trots att det överenskommits att en s.k. selektiv visitation skulle genomföras av publikvärdar och att Värnamo var ansvarig för denna.

Värnamo har i sitt yttrande förklarat att ordningsvakter varit placerade utanför grinden vid norra insläppet och att dessa gjorde några tillslag men inte funnit anledning att göra fler visiteringar. Vidare fanns det publikvärdar innanför grinden vid norra infarten.

Disciplinnämnden konstaterar att ingen ordningsstörning har inträffat vid matchen. Men enligt 3 kap 22.1 § TB kan en förening trots detta bestraffas om föreningen brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar, såvida inte föreningen visar att det finns ursäktande omständigheter. Disciplinnämnden anser inte att Värnamo visat sådana ursäktande omständigheter och ska därför betala straffavgift.

Anmäld part: Halmstads BK
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 3 kap 4 §, avvikelse mot utfördat polistillstånd gällande antal
Match: Halmstads BK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 18/5
Yttrande: Föreligger
Beslut: erinran om STB

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Halmstads BK om vad som föreskrivs i STB 3 kap 4 § samt

att i övrigt lämna anmälan utan åtgärd

Anmälan m m
Matchdelegaten har anmält att Halmstads BK inte bemannat arrangemanget med det antal ordningsvakter som polistillståndet för matchen anger. I tillståndet står att det för den aktuella matchen ska tillsättas 18 ordningsvakter, anmälan anger att 14 ordningsvakter och 4 väktare var på plats.

Halmstads BK har i sitt yttrande dels återgett vad anmälaren skrivit i säkerhetsdelegatrapporten, "Enligt MD o SD är det inte acceptabelt och dessutom allvarligt att man inte följer åtaganden enligt ett utfärdat polistillstånd. Ansvaret för detta är inte HBK:s utan ligger på ordningsvaktbolaget.", dels har man bifogat en förklaring från vaktbolaget i som intygar att det är sjukdom och andra händelser som de hade svårt att rå över som orsakade att för få ordningsvakter var på plats.

Halmstads ansvar i detta fall
Halmstads BK är som arrangör ansvarig för att bemanning av ordningsvakter sker i enlighet med polistillståndet, detta oavsett om man hyrt in tjänsten av extern partner eller inte.

Disciplinnämndens bedömning
Då detta är första tillfället som Halmstads BK är anmälda för denna typ av förseelse så anser nämnden att ingen påföljd ska utdömas utan det ska stanna vid en erinran om STB.

Tävlingsärenden:

Anmäld part: Degerfors IF
Rapporterad händelse: anmälan för brott mot STB 3 kap 13 §, Bevakning och avsyning av arenan
Match: Degerfors IF - IK Frej Täby, Superettan, herrar, 9/5
Yttrande: Föreligger
Beslut: erinran om STB

Matchdelegaten har anmält att en match pågick inom arenan på planen bredvid den plan där ovan match skulle spelas fram till ca två timmar före matchstart. Detta trots att STB föreskriver om att ingen utöver behörig personal ska ha tillgång till arenan från tre timmar innan matchstart.

Degerfors IF har yttrat sig.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Degerfors IF om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd

Anmäld part: Syrianska FC
Rapporterad händelse: anmälan för brott mot STB 3 kap 13 §, Bevakning och avsyning av arenan
Match: Syrianska FC - IK Frej Täby, Superettan, herrar, 20/5
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran om STB

Matchdelegaten har anmält att arenan inte var stängd på det sätt som STB föreskriver och att därmed ingen utöver behörig personal ska ha tillgång till arenan från tre timmar innan matchstart.

Syrianska FC har yttrat sig.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Syrianska FC om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd