Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 20 oktober 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 20 oktober 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001215, Åtvidabergs FF - Hammarby.
Match: Åtvidabergs FF – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 2/10
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Hammarby.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Åtvidabergs FF och Hammarby den 2 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det under matchen antändes 5 stycken pyrotekniska pjäser på Hammarbys supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Åtvidabergs FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Hammarby i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Åtvidabergs FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001215, Åtvidabergs FF - Hammarby.
Match: Åtvidabergs FF – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 2/10
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Åtvidabergs FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Åtvidabergs FF och Hammarby den 2 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det under matchen antändes 5 stycken pyrotekniska pjäser på Hammarbys supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Åtvidabergs FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Åtvidabergs FF har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Åtvidabergs FF ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001214, Kalmar FF - Djurgården
Match: Kalmar FF – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 4/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Djurgården.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Kalmar FF och Djurgården den 4 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att 4 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Djurgårdens supportersektion i samband med matchstart. Av överenskommelse om match framgår att Kalmar FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Djurgården i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001210, Helsingborgs IF - IF Elfsborg.
Match: Helsingborgs IF – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 4/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Helsingborgs IF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Helsingborgs IF och IF Elfsborg den 4 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det i den 78:e matchminuten antändes 2-3 stycken pyrotekniska pjäser på IF Elfsborgs supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Helsingborgs IF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Helsingborgs IF har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Vidare anges i rapporten att en person som antänt pyroteknik identifierades och greps efter matchen. Disciplinnämnden anser att Helsingborgs IF ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 4 kap 4 § i match 000001213, IFK Norrköping FK - BK Häcken.
Match: IFK Norrköping FK – BK Häcken, Allsvenskan, herrar, 4/10
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift 10.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Norrköping FK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av särskilda tävlingsbestämmelserna 4 kap 4 § att ålägga IFK Norrköping FK en straffavgift om 10 000: -. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan IFK Norrköping och BK Häcken den 4 oktober 2015 har matchdelegaten anmält IFK Norrköping att överenskommelse om match saknades för arrangemanget.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 4 kap 4 § särskilda tävlingsbestämmelserna (STB) framgår att den som är säkerhetsansvarig i arrangerande förening ska senast tio dagar före match kontakta den som är säkerhetsansvarig i gästande förening, för en första avstämning inför matchen. Föreningarna ska vid avstämningen fylla i det elektroniska formuläret "Överenskommelse om match". Föreningarna ska vid detta tillfälle också komma överens om hur många biljetter den gästande föreningen ska tilldelas.

IFK Norrköping har ej inkommit med ett yttrande men ur matchdelegatens anmälan framgår att överenskommelse om match saknades på grund av tidsbrist.

Disciplinnämnden konstaterar att det enligt gällande tävlingsregler är ett krav på att föreningar i Allsvenskan och Superettan skall fylla i det elektroniska formuläret "överenskommelse om match". Då IFK Norrköping till matchen mot BK Häcken inte har fyllt i "överenskommelse om match" beslutar Disciplinnämnden att föreningen skall bestraffas med en straffavgift för denna försummelse.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 4/10
Yttrande: saknas
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Malmö FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan AIK och Malmö FF den 4 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att 52 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Malmö FF:s supportersektion under matchen. Av överenskommelse om match framgår att AIK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Malmö FF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 4/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot AIK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan AIK och Malmö FF den 4 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att ett 70-tal pyrotekniska pjäser antändes på AIK:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att AIK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

AIK har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att AIK ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IFK Göteborg – Halmstads BK, Allsvenskan, herrar, 4/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Göteborg.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Halmstad BK den 4 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att 80 stycken pyrotekniska pjäser antändes på IFK Göteborgs supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att IFK Göteborg, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

IFK Göteborg har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att IFK Göteborg ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.