Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 21 april 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 21 april 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: GIF Sundsvall
Rapporterad händelse: anmälan för brott mot STB 3 kap 13 § samt Arenakraven 27 punkten
Match: GIF Sundsvall – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 6/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Erinran om STB

Disciplinnämnden beslutar

att erinra GIF Sundsvall om vad som föreskrivs i STB och i TB 3 kap 22.1 §

"Även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger" samt

att i övrigt lämna anmälan utan åtgärd

Anmälan
Matchdelegaten har anmält GIF Sundsvall enligt STB 3 kap 13 § för att grindarna bakom Norra läktaren var öppna och obevakade kl 14.55, två timmar och trettiofem minuter före avspark samt

för att OB-bussen inte var inhägnad och att den var placerad i närhet av bortasupportrarnas entré, arenakraven punkt 27.

GIF Sundsvall har i sitt yttrande de närmare omständigheterna kring det som anmälts samt orsak till vad som skett, man har vidare angivit de åtgärder man vidtagit tillsammans med arenaägaren.

Anmäld part: Halmstads BK
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 3 kap 5-6 §§, för att inte ha utbildade publikvärdar
Match: Halmstads BK – Helsingborgs IF, Allsvenskan, herrar, 12/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Erinran om STB

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Halmstads BK om vad som föreskrivs i STB3 kap 5-6 §§ och i TB 3 kap 22.1 §

"Även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger" samt

att i övrigt lämna anmälan utan åtgärd

Anmälan
Matchdelegaten har anmält Halmstads BK för att de inte haft utbildade publikvärdar vid ovan match och därmed brutit mot STB 3 kap 6 §.

Yttrande
Halmstads BK har i sitt yttrande beskrivit hur man upplägget kring matchvärdar och deras utbildning ser ut. Man har också förklarat att ansvarig person i samband med ovan match blivit sjuk och inte haft möjlighet att förklara upplägget för matchdelegaten.

Anmäld part: Assyriska FF
Rapporterad händelse: anmälan för avsteg från överenskommelse om match avseende visitation STB 3 kap 15-16 §§
Match: Assyriska FF – IFK Värnamo, Superettan, 12/4
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift om 5000:-

Disciplinnämnden beslutar att Assyriska FF ska betala straffavgift om 5 000:-. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Nämnden tillämpar 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt STB 3 kap 15-16 §§.

Matchdelegaten har anmält Assyriska för underlåtenhet att följa överenskommelse om match genom att ingen visitation genomfördes vid hans kontroller, trots att det överenskommits att en s.k. selektiv visitation skulle genomföras och att Assyriska var ansvarig för denna.

Disciplinnämnden konstaterar att ingen ordningsstörning har inträffat vid matchen. Men enligt 3 kap 22.1 § TB kan en förening trots detta bestraffas om föreningen brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar, såvida inte föreningen visar att det finns ursäktande omständigheter. Assyriska har brutit mot matchöverenskommelsen och har inte ens yttrat sig över anmälan. Föreningen har alltså inte visat att det fanns några ursäktande omständigheter och ska därför betala straffavgift.

Anmäld part: IFK Värnamo
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 3 kap 5-6 §§, för att inte ha utbildade publikvärdar
Match: IFK Värnamo – Ljungskile SK, Superettan, 7/4
Yttrande: saknas
Beslut: Erinran om STB

Disciplinnämnden beslutar

att erinra IFK Värnamo om vad som föreskrivs i STB3 kap 5-6 §§ och i TB 3 kap 22.1 §

"Även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger" samt

att i övrigt lämna anmälan utan åtgärd

Anmälan
Matchdelegaten har anmält IFK Värnamo för att de inte haft utbildade publikvärdar vid ovan match och därmed brutit mot STB 3 kap 6 §.

Anmäld part: IK Sirius FK
Rapporterad händelse: anmälan för brott mot STB 3 kap 15-16 §§, brister i åtagen visitation
Match: Syrianska FC – IK Sirius FK, Superettan, 6/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 5000:-

Disciplinnämnden beslutar att IK Sirius FK ska betala straffavgift om 5 000:-. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Nämnden tillämpar 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt STB 3 kap 15-16 §§.

Matchdelegaten har anmält Sirius för underlåtenhet att följa överenskommelse om match genom att ingen visitation genomfördes när han kontrollerade insläppet trots att det överenskommits att Sirius skulle visitera sina supporters.

Sirius har bekräftat och beklagat bristen på visitation.

Disciplinnämnden konstaterar att ingen ordningsstörning har inträffat vid matchen. Men enligt 3 kap 22.1 § TB kan en förening trots detta bestraffas om föreningen brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar, såvida inte föreningen visar att det finns ursäktande omständigheter. Sirius har som gästande lag åtagit sig att visitera sina supportrar men har brutit mot denna överenskommelse. Föreningen har inte visat att det fanns några ursäktande omständigheter och ska därför betala straffavgift.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Djurgården – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 5/4
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Domaren Stefan Hallberg har efter matchen den 5 april 2015 i Allsvenskan mellan Djurgården och Elfsborg på Tele2 Arena, anmält Djurgården enligt 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Enligt anmälan kastade personer i publiken totalt cirka 10 mynt, två tändare, en snusdosa samt portionssnus mot anmälaren och spelare. Detta skedde i båda halvlekarna. Inget träffade förutom en portionssnus som träffade anmälaren i huvudet. Samtliga föremål kastades från Djurgårdens supportersektion. Vidare sägs i anmälan att fjärdedomaren i paus pratade med en representant för Djurgården om att speakern för det fall kastandet fortsatte i andra halvlek, skulle förbereda sig på att gå ut med ett meddelande till publiken. Men fjärdedomaren fick då svaret att representanten inte visste hur detta skulle ske.

Djurgården har invänt att föreningen inte varit oaktsam men har inte haft någon invändning mot beskrivningen av att föremål kastats in mot planen från Djurgårdens supportersektion. Däremot har Djurgården påpekat att fjärdedomaren vad gäller önskemålet om meddelande från speakern, avvikit från rutinerna eftersom det inte framförts till domarnas kontaktperson. På grund av denna avvikelse fick evenemangsledningen ingen information om domarnas önskemål.

Vidare har Djurgården pekat på att de gjort vad som kan göras för att förhindra att föremål kastas in mot planen då dels ett förstärkt kastnät funnits vid den aktuella positionen, dels ordningsvakter m.fl. varit på plats för att hindra ordningsstörningar.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match. Föreningarnas skyldigheter förtydligas för herrlagens del i 3 kap Särskilda Tävlingsbestämmelser herr.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar, t.ex. när föremål kastas in på planen eller dess närhet, kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Djurgårdens ansvar i detta fall
Ett antal mindre föremål har alltså kastats från Djurgårdens supportersektion in mot planen vilket är en ordningsstörning. Djurgården har ansvar för sina supportrar och hade som arrangerande lag också ansvar för ordningen på arenan.

Det är ett otyg när mynt m.m. kastas mot planen då de kan orsaka skador på domare och spelare och det även kan störa matchen. Men mynt, tändare och snusdosor är till att börja med vardagliga föremål som inte kan tas omhand vid en visitation vid entréerna.

Djurgårdens ansvar får därför bedömas utifrån vad som kan göras för att hindra att mynt m.m. kommer in mot planen och då är kastnät det medel som finns. I det här fallet har det funnits förstärkta kastnät men ändå har mynten och det övriga tagit sig igenom nätet. Detta är emellertid inget som Djurgården kan lastas för då föreningen gjort det kan göras för att förhindra detta.

Nämnden noterar också att Djurgården avser att arbeta vidare med att ytterligare motverka riskerna med att föremål kastas mot planen.

Det är olyckligt att kommunikationen mellan domare och evenemangsledning inte har fungerat, särskilt som det i andra situationer kan vara ännu viktigare att den fungerar, men det är inte heller något som Djurgården i detta ärende kan klandras för.

Denna bedömning innebär sammantaget att anmälan inte ska leda till bestraffning av Djurgården och att anmälan därför ska lämnas utan åtgärd.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Malmö FF – Jönköping Södra IF, Svenska Cupen, Grupp 1, 22/2
Yttrande: föreligger
Beslut: böter om 20 000:-

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar att Malmö ska betala böter med 20 000 kr.

Nämnden tillämpar 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s stadgar.

Anmälan m.m.
Patrik Magnusson, säkerhetsansvarig i Jönköpings Södra IF, har efter matchen den 7 mars 2015 i Svenska Cupen mellan Malmö FF och Jönköpings Södra IF på Malmö IP, anmält Malmö enligt 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Enligt anmälan har Malmö inte uppfyllt de krav som åligger arrangerande förening då supportrar till Malmö kunnat röra sig fritt mellan sektionerna på arenan. Detta har lett till att supportrar till Malmö innan matchen startade kunde attackera Jönköpings supportrar på Jönköpings supportersektion. En av Jönköpings supportrar skadades då han fick ett snitt på ena örat som fick sys med fem stygn. Enligt läkare har skadan sannolikt uppkommit på grund av att en kniv eller ett rakblad har använts. Händelsen är polisanmäld.

Malmö har i yttrandet bekräftat vad som hänt men påpekat att de innan matchen inte hade några indikationer om risk för konfrontationer mellan lagens supportrar varför de endast bemannade med ordningsvakter och servicevärdar mellan klackarnas sektioner. Två tredjedelar av Jönköpings läktare var avstängd och ordningsvakter stod på båda sidor av Jönköpings klack samt vid Malmös klack. Men vid rusningen av Malmös supportrar mot bortaklacken lyckades inte ordningsvakterna att stoppa rusningen. Om Malmö hade haft andra indikationer skulle de ha byggt en avspärrning mellan klackarna. Vad sedan gäller skadan på Jönköpingsupportern har sjukvårdpersonal sagt till Malmös företrädare att såret var för trubbigt för att vara orsakat av en kniv eller ett rakblad utan att det mest troliga är att en ring skurit upp såret i samband med ett slag.

Jönköping har lämnat in en film som innehåller en kort sekvens av händelsen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match. Vidare sägs i 2 kap 28 § TB att arrangerande förening är ansvarig för att en arena är säker för alla närvarande personer. Skyldigheterna förtydligas för herrlagens del i 3 kap Särskilda Tävlingsbestämmelser herr.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar, t.ex. när de uppträtt otillbörligt mot andra åskådare, kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Malmös ansvar i detta fall
Det är klarlagt att Malmösupportrar har tagit sig in på Jönköpings supportersektion vilket lett till tumult och att en av Jönköpings supportrar har skadats. Skadan har krävt fem stygn och oavsett om det berott på en kniv eller en ring efter ett slag, är det en allvarlig skada. Att Malmösupportrar har lyckats att ta sig in till denna sektion och attackera bortalagets klack är en ordningsstörning. Vidare har Malmö ansvar för sina supportrar och hade som arrangerande lag också ansvar för ordningen och säkerheten på arenan.

Händelsen hade kunnat förhindras genom t.ex. att rent fysiskt avskärma sektionerna från varandra. Men också t.ex. fler ordningsvakter och ett mer bestämt ingripande av dessa hade kunnat motverka det som hände. Även om Malmö bedömt matchen som en lågriskmatch hade alltså mer kunnat göras för att hindra Malmösupportrarna att ta sig in till Jönköpings supportrar och det är brister som Malmö måste lastas för.

Denna bedömning innebär sammantaget att Malmö inte kan anses ha gjort vad som ålegat föreningen för att motverka det inträffade. Det är ett allvarligt fall och föreningen bör bestraffas med böter enligt 14 kap RF:s stadgar. Böternas storlek bestäms till 20 000 kr, varvid hänsyn tas till att en Jönköpingsupporter allvarligt har skadats.

Tävlingsärenden:

Anmäld part: Utsiktens BK
Rapporterad händelse: anmälan för att inte uppvisat de handlingar som beskrivs i anmälan
Match: Utsiktens BK - Degerfors IF
Beslut: erinran

Matchdelegaten har anmält Utsiktens BK för att inte uppvisat de handlingar som beskrivs i anmälan samt för att sittplatserna inte är numrerade enligt arenakrav punkt 9

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Utsiktens BK om vad som föreskrivs i arenakraven samt TK:s beslut i äernde 1250/2014-2015 "att föreningen ska visa upp en handling gällande maximalt åskådarantal som får vistas på arenan och respektive läktarsektion, punkt 37, och den handlingen ska skrivas under av polis, räddningstjänst, arenaägare och förening. Detta måste presenteras för SvFF senast den 1 april 2015." samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd

Anmäld part: Degerfors IF
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 5 kap 25 §, att tillhandahålla elektronisk skylt till domarna
Match: Degerfors IF - GAIS
Beslut: erinran

Matchdelegaten har anmält Degerfors IF för att man inte tillhandahållit en fungerande elektronisk skylt till domarna, STB 5 kap 25 §.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Degerfors IF om vad som föreskrivs i STB 5 kap 25 § samt

att i övrigt lämna anmälan utan åtgärd