Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 23 juni 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 23 juni 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan enligt TB 2 kap 26 § och 3 kap 22 §, inkastande av föremål
Match: Hammarby – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 7/6
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match. Föreningarnas skyldigheter förtydligas för herrlagens del i 3 kap Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning, evakuering och visitation.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar, t.ex. när föremål kastas in på planen eller dess närhet, kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Hammarbys ansvar i detta fall
Ett antal föremål har alltså kastats från Hammarbys supportersektion in mot planen vilket är en ordningsstörning. Det har varit fråga om tändare och snusdosor men vad det icke-hårda föremålet varit går inte att bedöma. Hammarby har ansvar för sina supportrar och hade som arrangerande lag också ansvar för ordningen på arenan.

Föremål som kastas mot planen kan orsaka skador på domare och spelare och det även kan störa matchen. Men tändare och snusdosor är vardagliga föremål som inte kan tas omhand vid en visitation vid entréerna.

Hammarbys ansvar får därför bedömas utifrån vad som kan göras för att hindra att föremål kommer in mot planen. Det är främst kastnät som är det medel som finns och något sådant har inte funnits på Tele2 Arena. Men samtidigt är det svårt att genom kastnät förhindra att mindre föremål kastas och tar sig in på planen. Hammarby kan därför inte lastas för det som hänt.

Denna bedömning innebär sammantaget att anmälan inte ska leda till bestraffning av Hammarby och att anmälan därför ska lämnas utan åtgärd.

Tävlingsärenden:

Anmäld part: Östersunds FK
Rapporterad händelse: anmälan om att ej uppfylla ett eller flera av de obligatoriska B-kriterier som ingår i Elitlicensen 2015
Yttrande: föreligger
Beslut: straffavgift om 10 000:-

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan samt föreningens yttrande och kan konstatera att Östersunds FK inte uppfyllt samtliga B-kriterier enligt Reglemente för Elitlicensen 2015, därmed kan föreningen påföras påföljd.

Disciplinnämnden noterar att föreningen inte heller 2014 uppfyllde detta krav.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av Tävlingsbestämmelserna 1 kap 1 §

att ålägga Östersunds FK en straffavgift om 10 000:-

Anmäld part: Umeå IK FF
Rapporterad händelse: anmälan om att ej uppfylla ett eller flera av de obligatoriska B-kriterier som ingår i Elitlicensen 2015
Yttrande: föreligger
Beslut: straffavgift om 5 000:-

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan samt föreningens yttrande och kan konstatera att Umeå IK FF inte uppfyllt samtliga B-kriterier enligt Reglemente för Elitlicensen 2015, därmed kan föreningen påföras påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av Tävlingsbestämmelserna 1 kap 1 §

att ålägga Umeå IK FF en straffavgift om 5 000:-