Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 3 november 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 3 november 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Kopparbergs/Göteborg FC
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 5 kap 8 § i match 000201128, Eskilstuna United DFF - Kopparbergs/Göteborg FC.
Match: Eskilstuna United DFF – Kopparbergs/Göteborg FC, Damallsvenskan, 18/10
Yttrande: saknas
Beslut: Erinran om STB

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot Kopparbergs/Göteborg FC.

Matchdelegaten har anmält Kopparbergs/Göteborg FC enligt särskilda tävlingsbestämmelsernas (STB) 5 kap 8 § för att föreningens spelare och ledare var sena ut ur omklädningsrummet, trots tillsägelser från domarna, samt att de ute på planen drog ut på lagceremonin vilket försenade matchstarten med en och en halv minut.

Kopparbergs/Göteborg FC har inte inkommit med ett yttrande.

Av det anmälda ser Disciplinnämnden det som ostridigt att Kopparbergs/Göteborg FC har orsakat den försenade matchstarten. Dock anser nämnden efter en samlad bedömning att det vid detta tillfälle ska räcka med en erinran om bestämmelserna.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Kopparbergs/Göteborg FC om vad som föreskrivs i STB Dam 5 kap 8 § samt

att i övrigt lämna anmälan utan bifall

Anmäld part: FC Rosengård
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 5 kap 8 § i match 000201129, FC Rosengård - Linköpings FC
Match: FC Rosengård – Linköpings FC, Damallsvenskan, 18/10
Yttrande: saknas
Beslut: erinran om STB

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot FC Rosengård.

Matchdelegaten har anmält FC Rosengård enligt särskilda tävlingsbestämmelsernas (STB) 5 kap 8 § för att FC Rosengårds spelare var sena ut ur omklädningsrummet, trots tillsägelser från domarna, vilket försenade matchstarten med tre minuter.

FC Rosengård har inte inkommit med ett yttrande.

Av det anmälda ser Disciplinnämnden det som ostridigt att FC Rosengård har orsakat den försenade matchstarten. Dock anser nämnden efter en samlad bedömning att det vid detta tillfälle ska räcka med en erinran om bestämmelserna.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra FC Rosengård om vad som föreskrivs i STB Dam 5 kap 8 § samt

att i övrigt lämna anmälan utan bifall

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001221, Djurgården - IFK Göteborg.
Match: Djurgården – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 19/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 4 november 2015 behandlat följande anmälan mot Djurgården.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Djurgården och IFK Göteborg den 19 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att en pyroteknisk pjäs antändes på Djurgårdens supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Djurgården, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Djurgården har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Djurgården ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001219, IF Elfsborg - IFK Norrköping FK.
Match: IF Elfsborg – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 19/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Norrköping FK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan IF Elfsborg och IFK Norrköping FK den 19 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att en så kallad banger kastas från IFK Norrköpings FK supportersektion som landat bakom målet på kortsidan. Vidare anges i anmälan att bangern briserade i närheten av arrangörens publikvärd som fick uppsöka vård på arenan och klagade på hörselskada. Av överenskommelse om match framgår att IF Elfsborg, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har i sin rapport inte angett att det fanns något att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Matchdelegaten har i sin rapport angett att föreningarna inte hade kunnat undvika de situationer som inträffade i samband med matchen och att de uppkomna situationerna hanterades på ett föredömligt sätt från föreningarna.

Då IFK Norrköping FK i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: ÖSK Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001223, Gefle IF FF - Örebro.
Match: Gefle IF FF – Örebro, Allsvenskan, herrar, 19/10
Yttrande: saknas
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 12 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Örebro.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan Gefle IF FF och Örebro den 19 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att en pyroteknisk pjäs antändes på Örebros supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Gefle IF FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Örebro i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: IF Brommapojkarna
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 3 kap 20-21 § i match 000005232, IF Brommapojkarna - GAIS.
Match: IF Brommapojkarna – GAIS, Superettan, 24/10
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift 10.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot IF Brommapojkarna.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av särskilda tävlingsbestämmelserna 3 kap 20-21 § att ålägga IF Brommapojkarna en straffavgift om 10.000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.
Från matchen i Superettan mellan IF Brommapojkarna och GAIS den 24 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det inte fanns någon akutsjuksköterska på arenan som IF Brommapojkarna hade angivit i sin anmälan på sjukvård/brand blanketten på förmötet. Akutsjuksköterskan hade avvikit vara några minuter in i matchen på grund av kommendering av sin ordinarie arbetsgivare att tjänstgöra på akutbil i Stockholm.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 3 kap 20 § särskilda tävlingsbestämmelserna (STB) är arrangerande förening är ansvarig för att läkare finns i anslutning till det tekniska området. Läkarens uppgift är att assistera åskådare, spelare i båda föreningarna och funktionärer. Läkare i Allsvenskan ska under match ges tillgång till repriserade matchbilder för att kunna bedöma inträffade huvudskador.

Vidare framgår i 3 kap 21 § STB att arrangerande förening är ansvarig för att sjukvårdare med erforderlig utrustning finns på arenan. Sjukvårdare ska som minimikrav vara legitimerad sjuksköterska. Antalet sjukvårdare ska överenskommas vid upprättandet av formuläret "Överenskommelse om match".

Matchdelegaten har i sin anmälan angett att i samband med GAIS mål blir en supporter skadad när GAIS supportrarna trycker på mot staketet in mot planen vid firande av målet. En 12-årig pojke blir då klämd mellan ett staket och en grind. Vidare anger matchdelegaten i sin anmälan att det på eftermötet visar sig att det inte fanns någon akutsjuksköterska på arenan då denne efter bara några minuter in i matchen blivit kommenderad av sin ordinarie arbetsgivare att tjänstgöra på akutbil i Stockholm. Ur matchdelegatens anmälan framgår att IF Brommapojkarna visste om att det inte fanns någon sjuksköterska på plats samt att matchdelegaten fick denna information först på eftermötet.

Disciplinnämnden konstaterar att det enligt STB är arrangerande förenings ansvar att sjukvårdare med erforderlig utrustning finns på arenan samt att denna sjukvårdare som minimum krav ska vara legitimerad sjuksköterska. Nämnden anser att det funnits ett bristande arrangörsansvar från IF Brommapojkarna sida med avsaknandet av sjukvårdare och att man för denna försummelse skall åläggas en straffavgift om 10 000 kr.

Anmäld part: BK Häcken
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001226, BK Häcken - IF Elfsborg.
Match: BK Häcken – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 25/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot BK Häcken.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan BK Häcken och IF Elfsborg den 25 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att 5 stycken pyrotekniska pjäser antändes på BK Häckens supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att BK Häcken, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

BK Häcken har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att BK Häcken ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Utsiktens BK
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 5 kap 13 § i match 000005225 , Utsiktens BK - IK Frej Täby.
Match: Utsiktens BK – IK Frej Täby, Superettan, 24/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot Utsiktens BK.

Matchdelegaten har anmält Utsiktens BK enligt särskilda tävlingsbestämmelsernas (STB) 5 kap 13 § för att arrangerande förening hade utsett för få bollpojkar/bollflickor. Föreningen hade endast haft 6 stycken bollpojkar/bollflickor istället för 8 stycken som bestämmelsen föreskriver.

Utsiktens BK har i sitt yttrande angett att de har ett samarbete med föreningens samarbetsklubb Näset SK att utse bollpojkar/bollflickor till Utsiktens BK matcher. Vidare anges att så skulle även vara fallet till denna match och att bollpojkar/bollflickor skulle anlända efter en cup som spelades samma dag men när de uteblev så försökte Utsiktens BK få tag i laget utan resultat. Då det blev ont om tid tog Utsiktens BK ett beslut att några publikvärdar skulle ingripa så att arrangemanget ändå kunde fullföljas på ett acceptabelt sätt.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan bifall

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Jönköpings Södra IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Jönköpings Södra IF – Östersunds FK, Superettan, 17/10
Yttrande: saknas
Beslut: Böter 25.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot Jönköpings Södra IF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 § samt 3 kap 22 § att ålägga Jönköpings Södra IF böter om totalt 25.000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.
Från matchen i Superettan mellan Jönköpings Södra IF och Östersunds FK den 17 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes 10 stycken pyrotekniska pjäser på Jönköpings Södra IF supportersektion. Vidare i sin anmälan har matchdelegaten angett att cirka 400 personer ur Jönköpings Södra IF:s publik sprang in på spelplanen efter slutsignalen.

Av överenskommelse om match framgår att Jönköpings Södra IF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att arrangören valde att ha selektiv visitering av supportarana samt att polisen beslagtog under matchen en väska med pyrotekniska pjäser.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Jönköpings Södra IF har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att arrangören genomförde en selektiv visitation samt att polisen under matchen beslag tog en väska med pyroteknik och nämnden anser därför att Jönköpings Södra IF genomfört visitation på ett undermåligt sätt. Matchdelegaten har vidare i sin anmälan beskrivit det säkerhetsarbete som genomfördes för att säkerställa säkerheten för spelare och domare och detta fungerade utmärkt. Även om planinvasionen skedde i glädje över avancemanget till Allsvenskan så tillåts inte åskådarna att beträda spelplanen och det innebär alltid en förhöjd säkerhetsrisk när ett större antal personer tar sig in på planen.

För det båda inträffade är Jönköpings Södra IF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter. Dock anser Disciplinnämnden att de genomförda och beskrivna säkerhetsåtgärderna gör att påföljden ska stanna vid den angivna summan.

Anmäld part: Halmstads BK
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Halmstads BK – AIK, Allsvenskan, herrar, 18/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot Halmstad BK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Halmstad BK och AIK den 18 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes 63 stycken pyrotekniska pjäser på AIK supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Halmstad BK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Halmstad BK har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att Halmstad BK:s publikvärdar genomförde en alldeles utmärkt visitation med stor noggrannhet. Disciplinnämnden anser att Halmstad BK ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Falkenbergs FF – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 24/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot Djurgården.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan Falkenbergs FF och Djurgården den 24 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att ett 35-tal pyrotekniska pjäser antändes på Djurgårdens supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Falkenbergs FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Djurgården i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IF Brommapojkarna – GAIS, Superettan, 24/10
Yttrande: saknas
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot GAIS.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Superettan mellan IF Brommapojkarna och GAIS den 24 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att cirka 20 stycken pyrotekniska pjäser antändes på GAIS supportersektion innan matchstart. Vidare har matchdelegaten anmält att i matchminut 67 antänds ytterligare en pyroteknisk pjäs på GAIS supportersektion i samband med GAIS mål samt att en stor skara GAIS supportrar då trycker på mot staketet som gränsar mot planen för att fira målet och staketet ger vika. 5-6 stycken GAIS supportrar hamnar innanför staketet på marken och fördes snabbt tillbaka av ordningsvakter. Av överenskommelse om match framgår att IF Brommapojkarna, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då GAIS i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Hammarby – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 25/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot Hammarby Fotboll AB.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Malmö FF den 25 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes 37 stycken pyrotekniska pjäser på Hammarbys supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Hammarby, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Hammarby har i sitt yttrande till Disciplinnämnden angett att man hade extra brandpersonal, extra sjukvårdspersonal, minskat antal åskådare på den sektion där de förväntade att pyroteknik kunde antändas samt monterat extra kameror. Vidare i sitt yttrande anger Hammarby att de nekat supportrar, som använt sig av pyroteknik innan match, inträde till arenan.

Hammarby har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att Hammarbys publikvärdar genomförde visitationen enligt det direktiv som finns utan något att anmärka på. Disciplinnämnden anser att Hammarby ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: IF Elfsborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: BK Häcken – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 25/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 november 2015 behandlat följande anmälan mot IF Elfsborg.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan BK Häcken och IF Elfsborg den 25 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att 42 stycken pyrotekniska pjäser antändes på GAIS supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att BK Häcken, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då IF Elfsborg i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.