Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 5 maj 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 5 maj 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmälan för att ha antänt en flagga på läktaren efter matchen
Match: Malmö FF – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 20/4
Yttrande: saknas
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämndens beslut.
Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd

Anmälan m m.
Matchdelegaten har anmält att det på Malmö FF:s sektion antänts en flagga efter slutsignal. Vidare anges att ordningsvakters snabba ingripande gjorde att denna kunde släckas relativt snabbt vilket ledde till att det inträffade inte fick några konsekvenser.

Disciplinnämndens bedömning.
När det gäller bränningen av flaggan, finner Disciplinnämnden att ordningstörningen varit av den karaktären att det inte är rimligt att kräva att Malmö FF i den situationen skulle kunna motverka eller förebyggt detta. Disciplinnämnden förutsätter däremot att Malmö FF gör sitt yttersta för att identifiera flaggbrännaren och vidtar åtgärder mot denne.

Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Tävlingsärenden:

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmälan enl STB 4 kap 4 §, att inte fyllt i överenskommelse om match
Match: IFK Göteborg - Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 12/4
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran

Matchdelegaten har anmält Malmö FF för att de inte fyllt i formuläret "Överenskommelse om match" inför den aktuella matchen.

Malmö FF har yttrat sig och meddelat att man inte har någon förklaring till det inträffade mer än att det ev inte fungerat att spara dokumentet. MFF har enligt egen uppgift alltid fyllt i detta formulär.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Malmö FF om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd.

Anmäld part: Kopparbergs/Göteborgs FC
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB Dam 4 kap 8 §, för att inte ha deltagit på förmötet
Match: AIK - Kopparbergs/Göteborgs FC, Damallsvenskan, damer, 12/4
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran

Matchdelegaten har anmält Kopparbergs/Göteborgs FC för att inte ha deltagit i förmötet.

Kopparbergs/Göteborgs FC har yttrat sig och förklarat att detta berodde på att ansvarig insjuknat och inte kunde delta vid matchen. En miss i kommunikationen ledde till att ingen ersättare tillsattes på förmötet.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Kopparbergs/Göteborgs FC om vad som föreskrivs i STB dam samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd.

Anmäld part: GIF Sundsvall
Rapporterad händelse: anmälan för brott mot STB 2 kap 24 §
Match: GIF Sundsvall – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 26/4
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran

Disciplinnämnden beslutar att GIF Sundsvall ska betala straffavgift om 5 000:-. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m m
Matchdelegaten har anmält GIF Sundsvall enligt STB 2 kap 24 §, att man inte följt gällande regelverk avseende bevattning av planen.

Anmälaren anger att det är hemmalagets tränare som startar bevattningen 45 minuter före match, då när gästande lag enligt minutschemat ska inta planen för uppvärmning. Detta medför också att gästande lag får lämna planen.

Enligt anmälan ska Sundsvalls tränare vara upplyst om att det är försent att vattna planen när han startar bevattningen.

Disciplinnämnden anser att det är brist på respekt mot gällande regelverk och mot gästande förening att göra på det sätt som beskrivs, därmed ska GIF Sundsvall åläggas en påföljd i form av straffavgift.