Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 8 augusti 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 8 augusti 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: IF Brommapojkarna
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 5 kap 13 §
Match: IF Brommapojkarna – IK Sirius FK, Superettan, 27/7
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde 11 augusti behandlat förevarande ärende.

Matchdelegaten har anmält IF Brommapojkarna enligt STB 5 kap 13 § för att de hade för få bollkallar på plats, sex stycken istället för de reglerade åtta.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd

Anmäld part: Degerfors IF
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 2 kap 24
Match: Degerfors IF – Utsiktens BK, Superettan, 1/8
Yttrande: Föreligger
Beslut: Straffavgift 5.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde 11 augusti behandlat förevarande ärende.

Disciplinnämnden beslutar att Degerfors IF ska betala straffavgift om 5 000:-. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Matchdelegaten har anmält Degerfors IF enligt STB 2 kap 24 §, att man inte följt gällande regelverk avseende bevattning av planen.

Anmälaren anger att det är hemmalagets tränare som beordrat bevattningen 48 minuter före match, som således pågår under gästande lag enligt minutschemat tid för uppvärmning. Detta medför att gästande lags uppvärmning blir hämmad av bevattningen. Även Degerfors planhalva bevattnas under uppvärmningen.

Enligt anmälan ska Degerfors tränare vara upplyst om att det är försent att vattna planen när han beordrar bevattningen.

Disciplinnämnden anser att det är brist på respekt mot gällande regelverk och mot gästande förening att göra på det sätt som beskrivs, därmed ska Degerfors IF åläggas en påföljd i form av straffavgift.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan enligt TB 3 kap. 22 §, supporter på innerplan
Match: Djurgården – BK Häcken, Allsvenskan, herrar, 1/8
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Matchdelegaten har anmält att i samband med Djurgårdens 2-1 mål så hoppar två personer ner från läktaren och in på området som angränsar till spelplanen. Vidare är angivet att dessa omgående motas tillbaka upp på läktaren av Djurgårdens SLO och funktionärer.

Djurgården har i första hand invänt att anmälan ska avvisas då matchdelegaten inte tog upp händelsen på eftermötet men enligt regelverket är detta inget krav för att Disciplinnämnden ska kunna behandla ärendet. I sak konstaterar nämnden att Djurgårdens vakter snabbt har agerat för att komma till rätta med situationen, varför anmälan ska lämnas utan åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: anmälan enligt TB 2 kap 26 § och 3 kap 22
Match: IFK Norrköping FK – AIK, Allsvenskan, herrar, 2/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 25 000:-

Arrangemangsärende 45 och Tävlingsärende 24 har behandlats gemensamt.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 1 kap 1 §, 2 kap 26 § och STB 3 kap 11 §, gemensamt för de båda ärendena.

att ålägga IFK Norrköping en straffavgift om 25 000:-. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m m

I tävlingsärende 24, som avser matchen IFK Norrköping FK - IFK Göteborg har matchdelegaten anmält att man under hela matchen kunde konstatera att utrymningsvägarna/trapporna på hemmalagets ståplats inte hölls fria för passage. Vidare har anmälaren angett föreningen funktionärer inte gjorde några försök att förändra detta under halvtidspausen.

IFK Norrköping har i sitt yttrande angett följande:

Vi för en ständig dialog med publiken och informerar varför trappor, ingångar mm måste vara fria. Men att hålla ståplatspubliken helt borta från trappor mitt på läktaren är tyvärr väldigt svårt och möter oftast ingen förståelse från publik.

Vid denna specifika match är det tyvärr så att detta inte lyckas fullt ut. Vi kan bara beklaga att vårt arbete inte alltid leder till förändrat beteende hos vår publik.

Vill dock poängtera att det endast var på ståplatsläktaren detta problem fanns och där är flödet vid en eventuell evakuering mycket god.

I ärende 45, som avser matchen IFK Norrköping – AIK har matchdelegaten anmält att genom hela matchen är de tre mittersta trapporna på IFK Norrköpings ståplatssektion blockerade av publik, dessa trappor används som evakueringsvägar vid ev utrymning.

IFK Norrköping har i sitt yttrande rörande detta ärende angett följande:

Vår personal arbetade precis som vanligt aktivt med att få publiken att inte bli stående i bl a trappor.

För aktuell match var trapporna under större delen fullt "gåbara" men publiken hade en tendens att stundtals bli stillastående. Publikvärdar och Ordningsvakter gick då flera gånger under hela matchen och bad publiken att flytta från trappgången. Större delen av publiken hörsammar begäran men några blir stående kvar. Trapporna var aldrig helt blockerade utan det gick att gå upp och ner i trapporna.

Vi för en ständig dialog med publiken och informerar varför trappor, ingångar mm måste vara fria. Men att hålla ståplatspubliken helt borta från trappor mitt på läktaren är tyvärr väldigt svårt och hörsammas inte fullt ut. Vi kan bara beklaga att vårt arbete inte alltid leder till förändrat beteende hos vår publik.

Då evakueringsvägarna inte kunnat hållas fria anser nämnden att det av matchdelegaternas anmälningar framgår att Norrköping inte fullgjort vad som ålegat föreningen, vilket IFK Norrköping inte har motbevisat. Föreningen ska därför betala straffavgift för denna försummelse. Straffavgiften bestäms till 25 000:- och är en gemensam påföljd för de båda ärendena.