Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 12 maj 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 12 maj 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Oscar Lewicki, Malmö FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Malmö FF –BK Häcken, Svenska Cupen, 14/5
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 14 maj

Motivering: Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren gått in i situationen med hög fart, sträckt ben samt med dopparna före och genom sitt agerande äventyrat dennes säkerhet. Avstängningstiden motsvarar en matchs avstängning.