Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 22 mars 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 22 mars 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Djurgården – Hammarby, Svenska Cupen, Grupp 6, 6/3
Yttrande: föreligger ej
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 22 mars 2016 behandlat följande anmälan mot Hammarby.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Svenska Cupen mellan Djurgården och Hammarby den 6 mars 2016 har matchdelegaten anmält att minst 89 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Hammarbys supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Djurgården, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Hammarby i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för ordningen eller visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Djurgården – Hammarby, Svenska Cupen, Grupp 6, 6/3
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 22 mars 2016 behandlat följande anmälan mot Djurgården.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Svenska Cupen mellan Djurgården och Hammarby den 6 mars 2016 har matchdelegaten anmält att det antändes minst 55 stycken pyrotekniska pjäser på Djurgårdens supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Djurgården, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Djurgården har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Djurgården ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.