Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 26 maj 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 26 maj 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Carlos Strandberg, AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar
Match: Falkenbergs FF – AIK, Allsvenskan, 20/5
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd tiden fr.o.m. 28 maj t.o.m. 3 juni 2016

BESLUT
att meddelas den 26 maj 2016

Bestraffningsärende nr 2016:168

Anmälare: Lars Helmersson, SvFF

Motpart: Carlos Strandberg, AIK Fotboll AB

________

Disciplinnämnden har vid sammanträde denna dag behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar enligt 14 kap. 2 § 7 p. Riksidrottsförbundets stadgar

att stänga av Carlos Strandberg under tiden fr.o.m. 2016-05-28 t.o.m. 2016-06-03.

Beslutet avser deltagande i tävling/uppvisning/träningsmatch i fotboll.

Anmälan m.m.

Lars Helmersson har anmält att Carlos Strandberg efter matchen i Allsvenskan den 20 maj 2016 mellan Falkenbergs FF – AIK hamnade i en dispyt med en medspelare och då tog ett strupgrepp och knuffade på lagkamraten.

Carlos Strandberg har uppgett att han är mycket ångerfull över det som hände. Han har hänvisat till att AIK dels redan stängt av honom från en match, dels upprättat en handlingsplan för honom med samtal med olika personer i AIK i syfte att förhindra att detta händer igen. Vidare har han ifrågasatt om inte huvuddomaren och en assisterande domare såg händelsen och att huvuddomaren då valde att inte bestraffa honom.

Huvuddomaren har uppgett att han och hans assisterande domare befann sig relativt nära men att de inte hade blicken på Carlos Strandberg när situationen uppstod och att de reagerade först när flera AIK-spelare rusade till för att sära på spelarna. Han har inte gjort någon bedömning av incidenten och inte kunnat vidta någon åtgärd.

Disciplinnämnden har tagit del av stillbilder och video från det inträffade.

Disciplinnämndens bedömning

Disciplinnämnden konstaterar att Carlos Strandberg efter slutsignalen tog ett struptag och knuffade på sin medspelare. Nämnden har inte skäl till att ifrågasätta huvuddomarens uppgift om att han inte såg händelsen. Huvuddomaren har alltså inte fattat något beslut om att inte bestraffa Carlos Strandberg, vilket innebär att nämnden kan pröva anmälan.

Det finns inga uppgifter om hur medspelaren uppfattade det som hände och om t.ex. strupgreppet gjorde ont. Genom sitt uppträdande har Carlos Strandberg i vart fall uppträtt otillbörligt mot sin medspelare och för detta ska han bestraffas genom avstängning.

Med hänsyn till allvaret i angreppet borde avstängningens längd avse tre matcher. Men då AIK redan stängt av Carlos Strandberg en match och även upprättat en handlingsplan för honom är det tillräckligt med två matchers avstängning.

SKILJAKTIG MENING:

Erlend Stavehaug är skiljaktig vad gäller fråga om förläggningen av själva avstängningstiden och anför:

Den av majoriteten angivna bestraffningstiden innefattar avstängning en match i allsvenskan plus en U21-landskamp.

Huvudregeln inom fotbollen (och idrotten) är att bestraffningar enligt 14 kap. RF:s stadgar i möjligaste mån skall förläggas vid tävlingstillfällen i samma tävling. Strandberg har blivit anmäld för en förseelse i allsvenskan och bör således stå över ytterligare två matcher i allsvenskan.

14 kap. 6§ 7 st RF:s stadgar medger en uppdelning av bestraffningen vid längre tävlingsuppehåll, vilket enligt praxis ansetts vara minst en månad. Det allsvenska EM-uppehållet 2016 överstiger den tiden.

Något skäl att avvika från huvudregeln föreligger ej.

Jag delar således majoritetens bedömning men anser att rad 2 under rubriken "Disciplinnämndens beslut" i stället skall ha följande lydelse:

" att stänga av Carlos Strandberg under tiden fr.o.m. 2016-05-28 t.o.m. 2016-05-28, samt fr.o.m. 2016-07-10 t.o.m. 2016-07-10."

Berörda parter kan överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 100 61 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN senast 2016-06-09.

På Disciplinnämndens vägnar

e.u Pierre Blomqvist

Sekreterare

I beslutet deltog: Göran Nilsson, Kerstin Elserth, Anders Jemail, Nils-Olof Anderson, Erlend Stavehaug (skiljaktig) och Johan Sterner.