Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 5 april 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 5 april 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik
Match: Malmö FF – IFK Norrköping FK, Svenska Cupen, Slutspel, 13/3
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd samt erinran.

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 5 april 2016 behandlat följande anmälan mot Malmö FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan angående pyroteknik utan åtgärd samt att anmälan angående försäljning av aluminiumburkar att erinra Malmö FF om särskilda tävlingsbestämmelserna.

Anmälan m.m.

Från matchen i Svenska Cupen mellan Malmö FF och IFK Norrköping den 13 mars 2016 har matchdelegaten anmält att det antändes två stycken pyrotekniska pjäser på Malmö FF:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Malmö FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen. Vidare i sin anmälan uppger matchdelegaten att Malmö FF i kioskerna sålde dryck i aluminiumburkar.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser (STB) herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Enligt STB:s säkerhetskrav punkt 50 får försäljning av dryck inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.

Malmö FF har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Malmö FF ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

På den del av anmälan som rör försäljning av dryck i aluminiumburkar konstaterar Disciplinnämnden att försäljning av dryck inte får ske i glasflaska eller aluminiumburk och beslutar om att erinra Malmö FF om STB.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik
Match: Kalmar FF – Malmö FF, Svenska Cupen, Slutspel, 19/3
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 5 april 2016 behandlat följande anmälan mot Malmö FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.

Från matchen i Svenska Cupen mellan Kalmar FF och Malmö FF den 19 mars 2016 har matchdelegaten anmält att 3 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Malmö FF:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Kalmar FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Malmö FF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för ordningen eller visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Kalmar FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Kalmar FF – Helsingborgs IF, Svenska Cupen, Slutspel, 13/3
Yttrande: föreligger
Beslut: Erinran samt böter om 10 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 5 april 2016 behandlat följande anmälan mot Kalmar FF.

Anmälan m.m.

Från matchen i Svenska Cupen mellan Kalmar FF och Helsingborgs IF den 13 mars 2016 har matchdelegaten anmält Kalmar FF enligt angivna bestämmelser i Särskilda Tävlingsbestämmelserna herr (STB) respektive Tävlingsbestämmelserna (TB) samt hävdat följande.

1. Matchen startade tre minuter för sent beroende på att Kalmar FF var sena ut vid inmarschen, 5 kap 8 § STB.

2. Halvtidspausen översteg 15 minuter med tre minuter på grund av att Kalmar FF var sena ute till planen, 5 kap 8 § STB.

3. Det var endast fem bollpojkar istället för åtta, 5 kap 13 § STB.

4. Enligt överenskommelse om match skulle Kalmar FF visitera sina supportrar och vid förmötet bestämdes att det skulle vara selektiv visitation. Trots detta skedde ingen visitation av hemmasupportrar vid hemmaentrén. Det fanns inga publikvärdar vid hemmaentrén som skulle utföra visiteringen. Inga incidenter inträffade dock under matchen. 3 kap § 15 STB och 3 kap 22.1 § TB.

5. Staketteringen in mot planen framför östra ståplatsläktaren på långsidan var undermålig. Där fanns endast tillfälliga staket för att sätta upp banderoller men det hade behövts staket längs hela långsidan eftersom det kom in publik på planen i halvtidspausen. Det fanns heller ingen skyltning om förbud att beträda spelplanen. Även på västra sidans långsida skulle det ha varit avgränsning med staket och förbudsskyltar att beträda planen. De assisterande domarna stördes på grund av bristerna i staketen då publik kom för nära spelplanen och domarnas arbetsområden. 3 kap 22.1 § TB samt Arenakraven punkt 41 och 48.

Kalmar FF har yttrat sig.

Disciplinnämndens bedömning

Vad gäller förseningarna finns olika uppgifter om vad detta berodde på. Det är alltså inte visat att det var Kalmar FF som var ansvarig för förseningarna varför anmälan enligt nämnden ska lämnas utan åtgärd i dessa delar.

När det gäller antalet bollpojkar har Kalmar FF bekräftat detta och förklarat att det berodde på en miss i kommunikationen. Denna brist ska enligt nämnden leda till en tillrättavisning och erinran om innehållet i STB.

I fråga om visitationen har Kalmar FF hävdat att det var en selektiv visitering av hemmasupport­rarna som utfördes av publikvärdar samt att det även fanns ordningsvakter på plats.

Anmälaren har invänt att ingen synlig visitation utfördes vid hemmasupportrarnas entré när han stod där mellan kl. 13.45 – 14.00, att även polisen som fanns vid denna entré från kl. 14.00 hade synpunkter på visitationen av hemmasupportrarna, att detta togs upp på eftermötet samt att det visserligen fanns ordningsvakter men att de inte gjorde några visitationer under den tid som anmälaren befann sig på platsen.

Disciplinnämnden anser att det genom anmälarens uppgifter är visat att visiteringen av hemmasupportrarna var bristfällig och för detta är Kalmar FF ansvarig som arrangör. På grund av detta ska Kalmar FF betala böter som med hänsyn till matchens karaktär och att inga incidenter inträffade kan stanna vid 10 000 kr (jfr Besvärsnämndens beslut den 9 december 2015 i ärende nr 003/2015-16).

Vad slutligen gäller staket m.m. har Kalmar FF såvitt kan förstås medgett att detta varit bristfälligt men förklarat att den aktuella arenan är en reservarena som saknar en del av det som krävs. Nämnden finner att även denna brist ska leda till en tillrättavisning och erinran om innehållet i Arenakraven och STB.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 53 § SvFFs stadgar och 14 kap 2 § RFs stadgar

att         tillrättavisa och erinra Kalmar FF om innehållet i 5 kap 13 § STB, Arenakraven punkt 41 och 48 samt 3 kap 22.1 § TB (punkt 3 och 5),

att         Kalmar FF ska betala böter med 10 000 kr för bristerna i visitationen enligt 3 kap § 15 STB och 3 kap 22.1 § TB (punkt 4).

I övrigt lämnas anmälan utan åtgärd (punkt 1 och 2).

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK – Hammarby, Svenska Cupen, Slutspel, 15/3
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 5 april 2016 behandlat följande anmälan mot AIK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.

Från matchen i Svenska Cupen mellan AIK och Hammarby den 15 mars 2016 har matchdelegaten anmält att det antändes minst 89 stycken pyrotekniska pjäser på AIK:s supportersektion, under hela matchens gång, vilket föranledde till att matchstarten blev 30 minuter försenad. Av överenskommelse om match framgår att AIK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har inte angett att något fanns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

AIK har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelegaten har i sin rapport inte angett att något fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att AIK ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK – Hammarby, Svenska Cupen, Slutspel, 15/3
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 5 april 2016 behandlat följande anmälan mot Hammarby.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Svenska Cupen mellan AIK och Hammarby den 15 mars 2016 har matchdelegaten anmält att det antändes minst 91 stycken pyrotekniska pjäser på Hammarbys supportersektion, under hela matchens gång, vilket föranledde till att matchstarten blev 30 minuter försenad. Av överenskommelse om match framgår att AIK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Hammarby i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för ordningen eller visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.