Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 9 augusti 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 9 augusti 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Dalkurd AB

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Dalkurd – Athletic FC United, Superettan, 26/6

Yttrande: föreligger

Beslut: Hänskjuta till FS för avgörande om politiskt budskap

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 10 augusti 2016 behandlat en anmälan gentemot Dalkurd FF där en banderoll med texten "FCK ISIS" suttit uppsatt på läktaren vid match i Superettan mellan Dalkurd FF och Athletic FC United den 26 juni 2016.

Enligt 2 kap. 35 § TB gäller följande "Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat). I fall där tvekan uppstår huruvida en aktivitet innefattar ett politiskt budskap beslutar Förbundsstyrelsen i frågan."

Då Disciplinnämnden anser att tvekan råder bör frågan hänskjutas till Förbundsstyrelsen för avgörande om banderollen ska anses innefatta ett politiskt budskap, detta innan Disciplinnämnden fortsatt handlägger ärendet.

Disciplinnämnden beslutar

att                       till Förbundsstyrelsen hänskjuta frågan om aktuell banderoll ska anses innefatta ett politiskt budskap