TU-beslut på svenskfotboll.se

Från och med vecka 19 2001 kommer Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) offentliggöra beslut på svenskfotboll.se.
Besluten som publiceras gäller alla arrangemangs- och bestraffningsärenden i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan.

Besluten kommer i regel publiceras på hemsidan dagen efter det att TU sammanträtt.

TU är tävlingsstyrelse för förbundsserierna och fattar beslut i arrangemangs- och bestraffningsärenden. TU tar också ställning till protester och dispensansökningar i tävlingsärenden.

Arrangemangsärenden är t ex användandet av pyroteknik eller inkastande av föremål. Påföljderna kan här vara straffavgifter på antingen 5.000 eller 10.000 kr.
Bestraffningsärenden är t ex utvisningar för grov förseelse och rapporteringar om olämpligt uppträdande. Sådana förseelser kan bestraffas med diskvalifikation från spel under en viss tidsperiod, böter eller med tillrättavisning.

Sidorna med TU:s beslut är ett fast inslag på svenskfotboll.se och kan hittas under avdelningen "vår verksamhet".

---> till TU-beslut