TU beslut 15 juni 2001

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 15 juni 2001 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Mikael Göransson, BK Häcken, Allsvenskan.
Förseelse: utvisad för grov förseelse.
Påföljd: Enligt 14 kap 2 §:14 föranleder förseelsen
inte något straff utöver den automatiska avstängning
spelaren erhåller enligt tävlingsreglementet.