TU beslut 23 januari 2002

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 23 januari 2002 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Hammarby IF FF, Allsvenskan, herrar.
Förseelse: underlåtit att inbetala ålagda straffavgifter inom föreskriven tid.
Påföljd: böter om 10.000 kr vilken är en gemensam påföljd avseende bestraffningsärendena nr 2 och 3/2002.