TU beslut 11 april 2003

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 11 april 2003 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärende

Hamilton Thorp, IFK Norrköping, Superettan.
Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd: diskvalifikation under tiden fr.o.m. den 11 april t.o.m. den 22 april 2003. Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning samt träningsmatch i fotboll.