TU beslut 14 juli 2003

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 14 juli 2003 fattat beslut i följande ärende.
Bestraffningsärende

Jonas Danielsson, IFK Malmö FK, Superettan.
Förseelse: Utvisad för grov förseelse.
Påföljd: Diskvalifikation under ett matchtillfälle, nämligen matchen den 19 juli 2003, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.