TU beslut 14 april 2004

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 14 april 2004 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärende
Abgar Barsom
, Djurgårdens IF FF, Allsvenskan.
Förseelse: utvisad för grov förseelse.
Påföljd: avstängning vid ett matchtillfälle nämligen matchen den 19 april 2004, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.