TU-beslut gällande händelser vid GAIS-AIK

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 21 juni 2005 behandlat matchdelegaten Thomas Engströms anmälan gällande händelser i matchen GAIS-AIK den 13 juni 2005.
Yttrande föreligger från AIK. Vidare har upplysningar inhämtats från göteborgspolisen.
Läs beslutet i sin helhet (PDF-dokument, 34 kB) (pdf 34 kb)