TU: Beslut rörande derbyt väntas i helgen

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott, TU, har gjort upp följande tidsplan när det gäller måndagens avbrutna fotbollsderby mellan Hammarby-Djurgårdens IF.

Tisdag 29 augusti: matchdelegatens och domarens anmälningar till TU inkommer. De berörda föreningarna, Hammarby och Djurgården, får ta del av anmälan.
Fredag 1 september: Senaste dag för klubbarna att yttra sig över anmälningarna.
Lördag-söndag 2-3 september: TU tar beslut (om inte utredningen kräver kompletteringar).