Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 20 maj 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 20 maj 2008 fattat beslut i följande ärende:

Protestärende

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid

sammanträde den 20 maj 2008 behandlat följande anmälning.

Det har till Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd inkommit en protest mot att spelaren i Vasalunds IF Yussuf Saleh, i matchen Vasalunds IF - Falu FK den 27 april 2008 skall ha deltagit utan att ha ett hos SvFF:s registrerat spelaravtal enligt gällande bestämmelser. Falu FK har lämnat in en protest mot Vasalunds IF i enlighet med tävlingsbestämmelserna 4 kap. 4 § 1p.

Vasalund har yttrat sig.

Motivering

Enligt 4 kap. 4 § 1 p. SvFF:s tävlingsbestämmelser ska spelare i förening som deltar i Allsvenskan, Superettan, div.1, herrar och Damallsvenskan, fr.o.m. att spelaren fyller 18 år, ha ett hos SvFF:s registrerat spelaravtal med föreningen, för att ha rätt att delta i föreningens representationslag. Av de handlingar som Disciplinnämnden tagit del av framkommer att spelaren vid tillfället för matchen inte innehaft ett hos SvFF registrerat spelaravtal, spelaren anses därmed ha deltagit som okvalificerad enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser 3 kap 11 §.

Disciplinnämnden beslutar enligt 3 kap. 11 § 1 p. SvFF:s tävlingsbestämmelser

att tillerkänna Falu FK segern i matchen Vasalunds IF - Falu FK den 27 april 2008 med 3 poäng och resultatet 3-0.

Beslutet kan överklagas hos Besvärsnämnden, Svenska Fotbollförbundet, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagan ska ha inkommit till Besvärsnämnden senast den 10 juni 2008.