Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 9,16 och 23 maj 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 9,16 och 23 maj 2008 fattat beslut i följande ärenden

Bestraffningsärenden

Daniel Andersson, Malmö FF

Anmäld för grov förseelse i samband med matchen

Örebro - Malmö FF, Allsv, 4/5

Beslut: ingen ytterligare åtgärd utöver den automatiska avstängningen

Sebastian Rajalakso, Djurgården

Anmäld för grov förseelse samt olämpligt uppträdande i samband med

matchen Kalmar FF - Djurgården, Allsv, 10/5

Påföljd: avstängning den 17 maj 2008

samt under tiden fr.o.m. den 28 juni t.o.m. den 6 juli 2008

Paulo José de Oliveira, BK Häcken

Anmäld för grov förseelse i samband med matchen

BK Häcken - Väsby United, SE, 12/5

Påföljd: avstängning under tiden fr.o.m. den 27 maj 2008

t.o.m. den 5 juni 2008