Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 29 juli 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 29 juli 2008 fattat beslut i följande ärenden

Bestraffningsärenden

Jonatan Johansson, Malmö FF

Anmäld för grov förseelse i samband med

matchen Kalmar FF - Malmö FF, Allsv, 21/7

Påföljd: avstängning den 2 augusti 2008