Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 16 september 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 16 september 2008 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärenden

Mattias Gravem, Qviding FIF

Anmäld för grov förseelse i samband med matchen Sirius - Qviding, SE, 7/9

Påföljd: Avstängd fr.o.m. 24 september 2008 t.o.m. 4 oktober 2008.