Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 4 september 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 4 september 2008 fattat beslut i följande ärenden

Bestraffningsärenden

Martin Åslund, Assyriska FF

Anmäld för grov förseelse i samband med matchen Sirius - Assyriska FF, SE, 24/8

Påföljd: Avstängd 7 september