Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 9 september 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 9 september 2008 fattat beslut i följande ärende: AIK

Bestraffningsärende nr 14953/2008

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den
9 september 2008 behandlat följande anmälan.

I samband med matchen AIK - Hammarby som spelades den 25 augusti 2008 i Allsvenskan har matchdelegaterna Göran Lundberg och Christian Welander riktat en anmälan mot AIK i enlighet med tävlingsbestämmelserna 6 kap. 2-3 §§.

AIK har yttrat sig.

- - - - -

I utredningen av ärendet framgår att det innan inmarsch, från AIK:s supportrar på den norra läktaren, antändes 8-10 rökfacklor, ca 10 bengaler, en raket och ett knallskott.
I matchens 24:e minut antändes en bengal och i den 81:a matchminuten ytterligare ca 10 bengaler.

Matchdelegaterna skriver även i sin anmälan att förspelet till den straffspark som utdömdes i den 85:e minuten repriserades tre gånger på storbildskärmen.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är förening i Allsvenskan skyldig att följa föreskrifter avseende åtgärder i anslutning till seriematch, i enlighet med Elitfotbollsmanualen. Disciplinnämnden konstaterar att AIK underlåtit att följa vad som föreskrivs i Avsnitt 10, bilaga 1, 2 p. Elitfotbollsmanualen gällande reprisering. Därför ska AIK åläggas påföljd.

Vidare föreskrivs i 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser att arrangerande och gästande förening är ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 35 000 kr som följd av ovan redovisade

händelser. Beloppet ska inbetalas senast den 12 oktober 2008 på SvFF:s plusgiro 46 33-4