Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 30 september 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 30 september 2008 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärende nr 15464-2008

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den
30 september 2008 behandlat följande anmälan.

David Wilson blev i matchen IF Elfsborg - Ljungskile SK som spelades i Allsvenskan den 1 september 2008 avvisad för olämpligt uppträdande. Uppgifter säger att David Wilson i matchen Ljungskile SK - Trelleborgs FF som spelades i Allsvenskan den 14 september 2008, i vilken David Wilson skulle varit avstängd i enligt ovan, ska ha instruerat sitt lag dels från ett tv-torn inne på arenan och dels genom direktkontakt med andra personer i ledarteamet.

Enligt 3 kap. 3§ 1 p. SvFF:s tävlingsbestämmelser ska avvisad person ska stå över i samma tävlings nästkommande match, innebärande att berörd person inte får uppträda vare sig som spelare eller i någon funktionärsroll. Det innebär bl.a. att personen inte får befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området från 90 minuter före match till 30 minuter efter slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera sitt lag.

David Wilson har yttrat sig.

----

Av det utredningsmaterial som Disciplinnämnden har tillgång till i ärendet finns en videoinspelning från matchen. Av inspelningen framgår att Wilson står i det s k TV-tornet på arenan, pratar i mobiltelefon samtidigt som han gestikulerar. Wilson har i sitt yttrande vidgått att han befunnit sig i TV-tornet samt angett att han där mottagit ett telefonsamtal av privatkaraktär utan anknytning till matchen och att han under detta telefonsamtal gestikulerat. Han har bestritt att han under telefonsamtalet instruerat sitt lag.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Av inspelningen framgår att Wilson, medan han pratar i mobiltelefonen, livligt gestikulerar med full koncentration mot spelplanen. För Disciplinnämnden framstår det som så uppenbart att Wilson därvid instruerade sitt lag att vad han angett till sitt försvar kan lämnas utan avseende. Wilson har således brutit mot 3 kap 3 § 1 p i tävlingsbestämmelserna, och för detta skall han åläggas ansvar. Påföljden för detta kan enligt Disciplinnämndens mening inte stanna vid böter. Om denna påföljd valts hade det inneburit att en tränare som skulle stått över en match på grund av en tidigare avvisning, kan "köpa" sig fri från påföljden. Disciplinnämnden finner därför att Wilson skall ådömas en påföljd som innebär att han de två kommande matcherna i allsvenskan inte får instruera sitt lag (på sätt framgår av 3 kap 3 § 1p tävlingsbestämmelserna).

----

Disciplinnämnden beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 p. RF: bestraffningsbestämmelser.

att ålägga David Wilson avstängning fr.o.m. 2008-10-04 t.o.m. 2008-10-19, innebärande att David Wilson inte får delta i tävling eller utföra uppdrag i fotboll.