Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 28 oktober 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 28 oktober 2008 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden
Rapporterad förening GAIS
Match/speldag IFK Norrköping FK - GAIS, AH, 6/10
Förseelse antändande av pyroteknik
Beslut 15.000:-

Rapporterad förening Malmö FF

Match/speldag Malmö FF - Örebro, AH, 6/10
Förseelse antändande av pyroteknik
Beslut 15.000:-

Rapporterad förening Malmö FF
Match/speldag Malmö FF - Helsingborgs IF, AH, 30/9
Yttrande föreligger
Förseelse antändande av pyroteknik
Beslut 25.000:-

Bestraffningsärenden

Anmäld part AIK
Rapporterad händelse antändande av pyroteknik
Match/speldag Djurgården - AIK, AH, 24/9
Yttrande föreligger
Beslut
I utredningen av ärendet framgår att det på AIK:s supportersektion på den norra läktaren, vid line-up, antändes 28  bengaler och 3 knallskott. Vidare antändes en gul sorkrök.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas straffavgift.

I ärendet har AIK visat att klubben gjort långtgående ansträngningar i form av visitationer i samband med matchen i syfte att undvika händelser av nu aktuellt slag. Med hänsyn härtill anser Disciplinnämnden att det föreligger sådana förmildrande omständigheter att bötesbeloppet kan sättas lägre än vad som annars skulle ha kommit ifråga.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 6 kap. 2 och 3 §§ samt 3 kap. 16 § första och andra stycket SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 30 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.

-----

Anmäld part Djurgården
Rapporterad händelse antändande av pyroteknik samt inkastande av
föremål
Match/speldag Djurgården - AIK, AH, 24/9
Beslut
I utredningen av ärendet framgår att det på Djurgårdens supportersektion på den södra läktaren, från kl. 20.00, under line-up och vidare under matchens första halvlek, antändes sammanlagt 30 bengaler, tre blå sorkrök samt sex knallskott.
I halvtidspaus samt under matchens andra halvlek antändes två bengaler och tre knallskott.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas straffavgift.

I ärendet har Djurgården visat att klubben gjort långtgående ansträngningar i form av visitationer i samband med matchen i syfte att undvika händelser av nu aktuellt slag. Med hänsyn härtill anser Disciplinnämnden att det föreligger sådana förmildrande omständigheter att bötesbeloppet kan sättas lägre än vad som annars skulle ha kommit ifråga.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 6 kap. 2 och 3 §§ samt 3 kap. 16 § första och andra stycket SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Djurgården böter om 40 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.