Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 18 maj 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 18 maj 2009 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsorgan

Svenska Fotbollförbundet

Disciplinnämnden

BESLUT

BESTRAFFNINGSÄRENDE NR 21789 - 2009

Charles Davies Hammarby Fotboll AB

Disciplinnämnden har vid sammanträde 2009-05-18 behandlat anmälan och beslutar enligt 14

kap. 2 § 8 p. Riksidrottsförbundets stadgar:

att ålägga anmäld part avstängning under tiden fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2009-05-28 och fr.o.m. 2009-07-04 t.o.m. 2009-07-12.

Beslutet avser deltagande i tävling/uppvisning/träningsmatch i fotboll.

Berörda parter kan överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, senast 2009-06-08.

2009-05-18

Svenska Fotbollförbundet

Disciplinnämnden