DiscN: Beslut om Malmö FF-Djurgården på måndag

Disciplinnämnden kommer att meddela beslut i ärenden gällande matchen Malmö FF-Djurgården på måndag den 5 september klockan 15.00.

Beslut kring händelserna i matchen (som spelades den 30/7) har dröjt, då föreningarna begärt och fått utökad tid att ge sina synpunkter på det inträffade.