Utbildningsportalen lanseras i sommar

Arbetet med SvFF:s utbildningsportal fortskrider och ambitionen, som vi delar med samarbetspartnern SISU Idrottsböcker, är att kunna lansera den i slutet på kvartal 2.
Det övergripande målet med portalen är att höja tränarkompetensen. Syftet är att skapa en sammanhållen plats på webben för SvFF:s spelar- och tränarutbildning.

Målgrupper och beteendegrupper för portalen är;

  • Tränarutbildning.Den nya tränaren som inte är utbildad - "det här är nytt för mig, hur går jag tillväga?"
  • Tränaren som leder träning, men inte är utbildad - "vad kan en utbildning tillföra mig?"
  • Inspirationssökaren - "jag står still och behöver inspiration för att komma vidare!"
  • Kursinstruktören - "jag utbildar tränare och guidar dem även i webbuppgifter"
  • Organisationsledaren som ansvarar för spelarutbildning - "jag driver det långsiktiga utbildningsarbetet och tar fram spelarutbildningsplaner"
  • Kunskapssökaren - "jag slukar allt om träning och vill gärna göra tränarkarriär"

Huvudområden för portalen är;

  • Skapa egna övningar och träningsprogram – hantera övningar och träningsprogram.
  • Webbplatser - webbplatser med kursmaterial – framförallt spelarutbildningen och tränarutbildningens webbplatser.
  • Spelarutbildningsplanerare - hantering av spelarutbildningsplan(er)
  • Personlig portal - med åtkomst och översikt över övningar och egna kurser

Frågor:

Utbildningschef Per Widén, 070-303 04 45