Förnya tränarlicens UEFA A och UEFA Pro

Nästa tillfälle för licensfortbildning UEFA A och Pro kommer genomföras i februari 2020. Inbjudan med mer detaljerad info kommer publiceras på vår hemsida i december 2019.

Att licensens giltighetstid löper ut innebär inte att ditt diplom blir ogiltigt. Ditt diplom är giltigt hela livet och bevisar att du genomfört utbildningen.

Tränarlicensen förlängs automatiskt i 3 år efter genomförd licensfortbildning.