Ansökan UEFA A 2020

Inbjudan tränarutbildning UEFA A 2020

Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning inbjuder härmed till tränarutbildning UEFA A. Kursen består av åtta utbildningstillfällen med sammanlagt 18 utbildnings-dagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbeviset "UEFA-A-Diploma".

Kursen består av fem moduler om vardera tre dagar samt 3 stycken mikromoduler a 1 dag, totalt 18 dagar. Mellan de fem modulerna genomför kursdeltagaren arbetsuppgifter i hemmiljö. De tre mikromodulerna genomförs i klubbmiljö hos dig och två andra kursdeltagare. Du och dina kurskamrater ansvarar för att avsätta dagar för dessa tre besök.

Målgrupp
Kursen riktar sig i till dig som är tränare på en hög seniornivå (div 3 herr och div 2 dam och uppåt) och som arbetar inom en elitklubb som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna (16-19 år).

Kursavgift
Kursavgiften är 48 000:- och inkluderar kurskostnader och logi i dubbelrum med helpension vid samtliga fem kurstillfällen på Bosön. Denna avgift är subventionerad. Resor och extra övernattningar till kursmodulerna samt mikromodulerna bekostas av kursdeltagaren själv.

Vid återbud, senare än 7/1-2020, tas en kostnad ut på 60% av kursavgiften (faktiska kostnader).

Ansökan ska vara SvFF tillhanda senast den 15 nov 2019.
Antagningsbesked skickas ut senast vecka 50 (13 dec).

Läs hela inbjudan här (PDF-dokument, 381 kB)

Personuppgiftshantering
För att kunna hantera ansökningsprocessen samlar Svenska Fotbollförbundet in och behandlar vissa av dina personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas vid ansökan till tränarutbildningen, under utbildningen samt efter utbildningen för att kunna följa upp dina behörigheter. Ändamålet med Svenska Fotbollförbundets behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera tränarutbildningen.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.
Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandlingsom sker inom ramen för Tränarutbildningen.

För att fakturorna ska kunna skickas till denna adress måste mottagaren verifiera att den tar över kostnaden. Mejlet ska skickas till frida.wesstrom-skalleberg@svenskfotboll.se. Om vi inte får detta bekräftelsemejl kommer vi att fakturera dig personligen.

Val av Kurs

Val av kurs ( obs att alla kan inte få sitt första val) Obligatoriskt

UEFA B diploma (B-diplom)

Tränaruppdrag 2020

Tränaruppdrag senaste 3 åren

Referens 1 och 2

GDPR Obligatoriskt