Förtjänstmärket för instruktörer

Svenska Fotbollförbundet har sedan många år tillbaka en utmärkelse som heter "Förtjänstmärket för instruktörer". Märket finns i valörerna brons, silver och guld och kan sökas av tränare/instruktörer inom svensk fotboll enligt följande kriterier:

Förtjänstmärket i brons utdelas efter minst 10 års aktiv verksamhet som fotbollstränare.

Förtjänstmärket i silver utdelas efter minst 15 års aktiv verksamhet som fotbollstränare samt att man erhållit bronsmärket minst 5 år tidigare.

Förtjänstmärket i guld utdelas till innehavare av förtjänstmärket i silver, som av Svenska Fotbollförbundet bedöms på ett "synnerligen utmärkt sätt ha gagnat svensk fotbollsidrott genom sin tränarverksamhet". Förtydligande om vem som kan söka guldmärket finns i pdf-filen nedan.

Ansökan

Kan göras av förening eller distriktsförbund. Ansökan ska först skickas till eget distriktsförbund som granskar och gör en sammanställning och skickar till SvFF. Sista ansökningsdag till respektive distrikt är varierande, men gemensamt för distrikten är att ansökningarna ska vara SvFF tillhanda senast 31 oktober.

Ansökningsblankett och kriterier (PDF-dokument, 175 kB)

Ansökningsblankett (Word-dokument, 644 kB)