Tränarutbildningens historia

Riksinstruktören Mats Svensson instruerar en övningstrupp under en A-kurs på Bosön

Enligt 1929 års verksamhetsberättelse från Svenska Fotbollförbundet hade: "...vår allmänna fotbollstandards utveckling stagnerat och vi höll på att distanseras av nationer som vi förut var överlägsna."

Fram till den tiden bestod klubbarnas träning i allmänhet av spel genom uppdelning i två lag samt av skott mot mål. Verksamheten leddes av äldre erfarna spelare och lagledare.

Nu började dock Förbundsstyrelsen att agera och beslöt 1931 att inrätta en Teknisk kommitté (TK) med uppgift att "arbeta för spelskicklighetens höjande inom svensk fotboll".

Redan första årets drogs linjerna upp för en tränarutbildningsplan i tre steg och drygt 200 deltagare fullföljde det året en första distriktskurs.

1932 byggde TK på med centrala kurser och två år senare anordnades den första rikskursen för 24 deltagare. 1936 genomöfrdes dessutom en kursledarutbildning med sju deltagare, som därmed legitimerades att leda Svenska Fotbollförbundets tränarkurser.

Instruktion under en steg 4-kurs på Sannarpsfälet i Halmstad -05Utvekcklingen fram till 50-talet kännetecknades av en kraftig ökning av antalet kurser och deltagare. Vid sidan av de egentliga tränarkurserna arrangerades också specialkurser för exempelvis lärare vid seminarier och högskolor.

1952 anordnade TK den första "yrkestränarkursen" med deltagande av ett antal utländska tränare verksamma i våra elitklubbar.

TK:s fortsatta arbete koncentrerades på att utarbeta träningsporgram, instruktionsböcker, filmer och andra läromedel.

1962 i samband med en omorganisation i Svenska Fotbollförbundet där TK skulle ingå i en Utbildningskommitté (UK), gjordes en översyn av utbildningens organisation och innehåll. Särskilt stor vikt skulle läggas vid utbildning av kursledare (Riksinstruktörer) och året efter fanns till UK:s förfogande 30 kursinstruktörer.

Från 1970 utbröt en utbildingshausse i samband med en omarbetning av tränarutbildningen, som nu skulle bestå av fyra steg. Mängder av tränare utbildades under ett antal år. En ungdomstränarutbildning i tre steg utformades. En grundkurs tillkom som introduktion, gemensam för de båda tränarutbildningsgrenarna.

Damlandslagets Hedvig Lindahl får målvaktsträning.

Kurser i målvaktsträning och fotbollsfysiologi lades in som obligatorisk utbildning mellan Steg 2 och Steg 3.

Vid mitten av 1990-talet var målvaktsträningen åter inbakad i "stegutbildningen", en ledarskapskurs tillkom samtidigt som hela kursutbudet, från början till slut UEFA-anpassades. I den nya utbildningsstegen infördes begreppen Distriktstränare (Grundkurs, S1 och S2), Förbundstränare (Fotbollsmedicin, Fotbollens Ledarskap och S3) och Elittränare (S4).

1999 deklarerade UEFA introduktionen av UEFA coaching convention (UCC) som sedan dess reglerar innehåll och timplaner för UEFA:s medlemsländers tränarkurser. Ett tränardiplom med officiell UEFA-stämpel gäller i samtliga Europas länder och garanterar på så sätt möjligheten att tränarlicensen är användbar över nationsgränserna.

Svenska Fotbollförbundet tillhörde de första länderna som skrev under konventionen. SvFF reviderade hela sitt utbildningsprogram omkring år 2000 och anpassede sig efter det då nya reglementet.

2007 hade UCC utvecklats till ett detaljerat styrdokument och SvFF reviderade än en gång sitt kursprogram, denna gång enligt det UEFA kallar kärnprogrammet, nämligen kurserna UEFA B-, A-, PRO license.

Under senare år, med start 2012 har SvFF:s revideringsarbete fortsatt, med en allt större inriktning mot särskilda målgrupper i tränarkåren. Syftet är att varje tränare ska ha tillgång till utbildningar som är riktade mot det område man arbetar med, alltfrån barn- och ungdomsfotbollen, till elittränarutbildningar på såväl ungdoms- som senior nivå.

2014 preseenterades SvFF:s nya Barn- och Ungdomstränarutbildning, Tränarutbildning C, som är en nationell, obligatorisk instegsutbildning för alla tränare, samt B Ungdom. Den nya Målvaktstränarutbildning C och B introducerades ochså vid denna tid.

2016 presenterades den helt reviderade Tränarutbildning UEFA B, som ersatte den tidigare BAS-utbildningen.
Gemensamt för samtliga utbildningar som producerats under de senaste åren är att kursmaterialet och studieplanerna är delvis webbbaserade och att kursdeltagarna arbetar alltmer med praktik och kursuppgifteri sin vardagliga arbetsmiljö.

SvFF arbetar under 2016 vidare med produktion av en nyreviderad UEFA A-utbildning, den helt nya UEFA Målvaktstränarutbildning A. Dessa utbildningar introduceras under 2017-18.