Målvaktstränarutbildning UEFA A

Kurstid

17 dag + cirka 14 dagars webbstudier.
Utbildningen pågår i cirka 12 månader.

Förkunskaper

 • Målvaktstränarutbildning B eller "gamla" MV Bas 2.
 • Tränarutbildning UEFA B (för lagtränare) eller "gamla" Steg 2 efter 2000 eller "gamla" UEFA Bas Diplom efter 2006.

Denna utbildning vänder sig i första hand till målvaktstränare inom elitfotbollen – senior och U-19.

Kursinnehåll

Teori

 • Aktuella trender i målvaktsspelet
 • Målvaktens profil
 • Spelaridentifikation/scouting
 • Målvaktstränarens profil
 • Den professionella målvaktstränarens roll
 • Hantering av målvaktstränarens miljö
 • Periodisering
 • Målvaktsfys
 • Planering – individuellt och för laget
 • Mentala förberedelser för målvakten
 • Stresshantering för målvakten
 • Samarbete inom tränarteamet
 • Lärandemetoder och coachningstilar
 • Moderna tekniska hjälpmedel

Praktik

 • Situationsanpassad träning
 • Målvaktens roll i spelets skeden
 • Fasta situationer
 • Explosivitet, styrka och rörlighet
 • Uthållighet för målvakten
 • Taktiska träningspass
 • Coachning i förhållande till matchen

Arbetserfarenhet i den egna föreningsmiljön

 • Föreningsbaserade grupparbeten
 • Webbuppgifter baserade på de gemensamma träffarna
 • Loggbok – dokumentation av arbetet i den egna föreningen
 • Undersökning och dokumentation av ett målvaktsämne

Avslutande bedömning – föreningsbesök

 • Presentation av en analys- och planeringsuppgift
 • Redovisning av verklighetsbaserad träning
 • Reflektioner om planering och praktisk coachning
 • Redovisning av loggbok

Kurslitteratur

Webbplats

Arrangör

SvFF

Antal deltagare

Varje kurs ska innehålla 12-16 deltagare och 4 tränarutbildare.

Tränarutbildare

Av SvFF utsedda tränarutbildare.

Kursintyg

Utfärdas.

Inbjudan

Publiceras under hösten 2019