UEFA A för fd. Elitspelare

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning UEFA B/A för före detta elitspelare

Svenska Fotbollförbundet inbjuder till Tränarkursen UEFA B/A för före detta elitspelare (UEFA B/A Coaching course for long-serving professional players). Under förutsättning att rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan efterlevas. Arbetsnamnet för kursen i svensk version är "CBA Elit".

Målgrupp
Kursen vänder sig till före detta elitspelare på högsta nationella serienivå och innebär att kursdeltagaren erhåller diplomet SvFF Tränarutbildning C, UEFA B respektive UEFA A-licens i en och samma kurs. Kursen omfattar ca 230 timmar och är uppdelad i fem kursmoduler om vardera fyra dagar, samt däremellan liggande webb-perioder med arbetsuppgifter som genomförs i klubbmiljö. Bland dessa uppgifter märks praktisk coaching, loggboksdokumentation av verksamhet, säsongsplanering, webbinar. Kursen genomförs under åtta månader och diplomering sker i maj 2021.

Behörighet
För behörighet krävs sju års spel i den högsta divisionen på herr- respektive damsidan (eller motsvarande nivå utomlands). Dessutom krävs att deltagaren ingår i en ledarstab till ett 11-manna lag och kontinuerligt arbetar med coaching i träning och match. Alla arbetsuppgifter (webb-perioder) tillämpas i klubbmiljö på det egna laget.Observera att det krävs fullständig närvaro vid samtliga kurstillfällen, vilket i praktiken innebär att det är svårt att fullfölja studieplanen för fortfarande aktiva spelare.

Studieplan
Studieplanen för CBA Elit 2020-21 ser ut som följer:
Modul 1: 5-8 oktober 2020
Modul 2: 30 november-3 december 2020
Modul 3: 18-21 januari 2021
Modul 4: 15-18 mars 2021
Modul 5: 3-6 maj 2021

Kursmodulerna genomförs på Bosöns Idrottscentrum, Lidingö, Stockholm.

Som nämnts ovan ges ingen ledighet för fotbollsrelaterade aktiviteter under kurstiden enligt UEFA Coaching Convention 2020. Detta är en regel som SvFF tillämpat under lång tid. Ogiltig frånvaro under kurstiden innebär att godkänt kursintyg och tränarlicens inte kan erhållas.

Kursavgift
Kursavgiften är 48.000 kronor. I avgiften ingår kost och logi (del i dubbelrum) samt kurslitteratur. Resor och extra övernattningar bekostas av kursdeltagaren själv.Halva avgiften ska betalas innan första kursdelen startar. Resterande belopp faktureras inför start av kursdel 4. Vid återbud, senare än två veckor före kursstart, tas en kostnad ut på 60% av kursavgiften (faktiska kostnader).

Du kan läsa mer i inbjudan (PDF-dokument, 435 kB).
Ansökan fyller du i här.

Sista ansökningsdag är 10 augusti 2020.

Kontaktpersoner, SvFF
Anders Bengtsson, e-post: anders.bengtsson@svenskfotboll.se
Roger Sandberg, e-post: roger.sandberg@svenskfotboll.se
Ramin Kiani, e-post: ramin.kiani@svenskfotboll.se