UEFA A

Foto: Jörgens Foto, HalmstadSvenska Fotbollförbundets Tränarutbildning UEFA A är den andra utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarstege. Utildningen består av åtta moduler om sammanlagt 18 dagar. Varje kurs består av fem tidsbestämda utbildningstillfällen samt tre stycken mikromoduler i din hemmiljö, du som sökande anmäler dig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller det internationellt gångbara examensbeviset UEFA A-Diploma.

Kursen består av åtta utbildningstillfällen med sammanlagt 18 utbildnings-dagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbeviset "UEFA-A-Diploma".
Kursen består av fem moduler om vardera tre dagar samt 3 stycken mikromoduler a 1 dag, totalt 18 dagar. Mellan de fem modulerna genomför kursdeltagaren arbetsuppgifter i hemmiljö. De tre mikromodulerna genomförs i klubbmiljö hos dig och två andra kursdeltagare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är tränare på en hög seniornivå (div 3 herr och div 2 dam och uppåt) och som arbetar inom en elitklubb som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna (16-19 år).

Behörig
Behörighetskravet för ansökan till kursen är godkänt resultat och innehav av UEFA B-diplom.

Kursavgift
Kursavgiften är 48 000:- och inkluderar kurskostnader och logi i dubbelrum med helpension vid samtliga fem kurstillfällen på Bosön. Denna avgift är subventionerad. Resor och extra övernattningar till kursmodulerna samt mikromodulerna bekostas av kursdeltagaren själv.

Ansökan för UEFA A 2020 är avslutad, ansökan för UEFA A 2021 öppnar i september 2020.